Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
964206581782053659469195282452000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 97494
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 95541
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 65443
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 65126
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 26987
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 26120
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 23196
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 18922
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 18692
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 15593
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15289
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 14791
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11732
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 10913
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10882
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10669
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 10245
 18. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9937
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 9798
 20. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 9625
 21. Informacje
  Wyświetleń: 9614
 22. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9598
 23. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 9528
 24. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 9499
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9333
 26. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9108
 27. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 9107
 28. USC
  Wyświetleń: 9081
 29. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9075
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9068
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9007
 32. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 8943
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8869
 34. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8794
 35. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8736
 36. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8677
 37. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8666
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8665
 39. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8652
 40. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 8628
 41. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8569
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8499
 43. Wójt
  Wyświetleń: 8447
 44. Budżet
  Wyświetleń: 8407
 45. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8382
 46. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8370
 47. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8304
 48. Petycje
  Wyświetleń: 8249
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 8101
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8077
 51. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8074
 52. Rok 2011
  Wyświetleń: 8061
 53. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8012
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 7951
 55. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 7835
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 7743
 57. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7718
 58. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7663
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7604
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7589
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7587
 62. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7517
 63. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 7505
 64. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7502
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7383
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7366
 67. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7356
 68. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7303
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7293
 70. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7258
 71. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7110
 72. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7077
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7066
 74. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7058
 75. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7034
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7014
 77. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7011
 78. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6963
 79. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 6954
 80. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6946
 81. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6900
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6866
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6855
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6770
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6754
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6739
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6733
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6684
 89. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6668
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6667
 91. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6653
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6636
 93. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6555
 94. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6530
 95. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6447
 96. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6339
 97. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6305
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6279
 99. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6234
 100. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6219
 101. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6095
 102. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6067
 103. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 5994
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5983
 105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 5915
 106. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5895
 107. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5866
 108. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 5848
 109. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5830
 110. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5800
 111. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5766
 112. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5756
 113. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5737
 114. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 5722
 115. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5711
 116. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5701
 117. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5582
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5557
 119. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5541
 120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5515
 121. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5397
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5371
 123. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5318
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5249
 125. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5218
 126. Umorzenia
  Wyświetleń: 5206
 127. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5188
 128. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5181
 129. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5147
 130. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5140
 131. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5135
 132. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5122
 133. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5092
 134. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5068
 135. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5029
 136. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5015
 137. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4999
 138. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4963
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4962
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4941
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4924
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4902
 143. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4889
 144. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 4883
 145. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4857
 146. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 4811
 147. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4809
 148. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4778
 149. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4775
 150. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4765
 151. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4714
 152. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4701
 153. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4701
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4695
 155. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4693
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 4682
 157. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 4680
 158. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4652
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 4649
 160. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4617
 161. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4586
 162. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4536
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4513
 164. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4490
 165. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4489
 166. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4484
 167. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4462
 168. Rok 2013
  Wyświetleń: 4457
 169. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4428
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4418
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4414
 172. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4405
 173. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4357
 174. Rok 2012
  Wyświetleń: 4332
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4330
 176. Rok 2011
  Wyświetleń: 4292
 177. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4281
 178. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4278
 179. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4254
 180. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4253
 181. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4237
 182. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4230
 183. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4230
 184. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4226
 185. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4223
 186. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4222
 187. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4212
 188. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4201
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4187
 190. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4183
 191. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4177
 192. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4163
 193. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4154
 194. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4152
 195. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4144
 196. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4113
 197. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4082
 198. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4078
 199. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4071
 200. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4054
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 4053
 202. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4017
 203. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4015
 204. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4014
 205. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4008
 206. Rok 2012
  Wyświetleń: 4004
 207. Rok 2013
  Wyświetleń: 3999
 208. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3990
 209. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3988
 210. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3988
 211. Rok 2013
  Wyświetleń: 3986
 212. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 3986
 213. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 3980
 214. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3970
 215. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3966
 216. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3958
 217. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3957
 218. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3944
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3932
 220. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3919
 221. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3915
 222. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3902
 223. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 3897
 224. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3896
 225. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 3885
 226. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 3859
 227. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3856
 228. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 3856
 229. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3855
 230. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3851
 231. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3841
 232. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 3834
 233. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3819
 234. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3818
 235. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3808
 236. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3794
 237. Rok 2011
  Wyświetleń: 3789
 238. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3773
 239. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3765
 240. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3765
 241. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3763
 242. Rok 2011
  Wyświetleń: 3762
 243. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3757
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3752
 245. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3749
 246. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3743
 247. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3736
 248. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3728
 249. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3719
 250. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3710
 251. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3709
 252. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3702
 253. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3691
 254. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3681
 255. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3681
 256. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3680
 257. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3677
 258. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3675
 259. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3673
 260. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3669
 261. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3667
 262. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3665
 263. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3663
 264. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3662
 265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3639
 266. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3633
 267. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3632
 268. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3632
 269. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3631
 270. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3631
 271. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3612
 272. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3611
 273. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3609
 274. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3602
 275. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3599
 276. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3575
 277. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3575
 278. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3570
 279. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3566
 280. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3561
 281. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3561
 282. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3557
 283. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3553
 284. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3544
 285. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3529
 286. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3528
 287. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3526
 288. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3525
 289. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3524
 290. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3524
 291. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3516
 292. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3510
 293. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3510
 294. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3507
 295. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3504
 296. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 3500
 297. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3499
 298. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3488
 299. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3486
 300. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3481
 301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3472
 302. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3470
 303. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3464
 304. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3441
 305. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3441
 306. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3436
 307. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3435
 308. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3426
 309. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3414
 310. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3405
 311. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3401
 312. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3395
 313. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3387
 314. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3379
 315. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3376
 316. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3376
 317. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3376
 318. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3374
 319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3374
 320. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3373
 321. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3365
 322. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3355
 323. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3353
 324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3347
 325. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3345
 326. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3344
 327. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3343
 328. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3341
 329. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3336
 330. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3329
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3316
 332. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3308
 333. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3306
 334. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3303
 335. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3298
 336. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3297
 337. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3291
 338. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3283
 339. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3264
 340. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3264
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3263
 342. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3263
 343. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3262
 344. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3262
 345. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3244
 346. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3243
 347. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3221
 348. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3206
 349. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3204
 350. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3203
 351. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3199
 352. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3182
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3182
 354. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3179
 355. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3178
 356. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3178
 357. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3176
 358. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3174
 359. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3174
 360. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3164
 361. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3155
 362. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3154
 363. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3148
 364. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3140
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3138
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3136
 367. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3136
 368. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3129
 369. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3120
 370. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3117
 371. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3116
 372. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3116
 373. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3115
 374. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3111
 375. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3110
 376. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3109
 377. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3104
 378. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3097
 379. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3090
 380. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3090
 381. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3082
 382. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3076
 383. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3074
 384. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3067
 385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3042
 386. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3039
 387. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3032
 388. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3031
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3027
 390. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3025
 391. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3025
 392. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3015
 393. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3015
 394. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3007
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3004
 396. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3003
 397. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 2998
 398. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 2996
 399. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2993
 400. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2992
 401. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2991
 402. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 2985
 403. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 2979
 404. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2973
 405. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2965
 406. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2963
 407. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 2952
 408. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2942
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2938
 410. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2936
 411. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 2934
 412. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2917
 413. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2903
 414. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 2902
 415. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2891
 416. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 2891
 417. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2890
 418. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2882
 419. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2875
 420. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 2872
 421. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 2870
 422. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2868
 423. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 2867
 424. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 2866
 425. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2864
 426. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 2863
 427. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 2862
 428. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 2851
 429. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2835
 430. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2831
 431. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2830
 432. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2822
 433. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2822
 434. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2820
 435. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 2819
 436. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2813
 437. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2808
 438. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2798
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2792
 440. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2759
 441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2759
 442. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2754
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2726
 444. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2720
 445. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2698
 446. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2697
 447. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2694
 448. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2680
 449. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2675
 450. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2674
 451. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2646
 452. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2633
 453. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2627
 454. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2621
 455. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2612
 456. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2610
 457. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2601
 458. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2597
 459. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2583
 460. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2564
 461. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2562
 462. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2558
 463. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2555
 464. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2554
 465. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2553
 466. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2530
 467. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2529
 468. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2529
 469. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2512
 470. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2508
 471. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2506
 472. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2505
 473. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2492
 474. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2462
 475. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2461
 476. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2459
 477. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2444
 478. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2431
 479. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2419
 480. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2415
 481. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2414
 482. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2410
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2406
 484. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2402
 485. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2401
 486. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2398
 487. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2375
 488. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2367
 489. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2351
 490. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2343
 491. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2338
 492. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2338
 493. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2313
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2300
 495. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2297
 496. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2288
 497. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2267
 498. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2255
 499. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2202
 500. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2185
 501. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2157
 502. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2145
 503. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2130
 504. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2123
 505. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2114
 506. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2110
 507. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2103
 508. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2090
 509. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2088
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2087
 511. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2075
 512. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2067
 513. USC
  Wyświetleń: 2056
 514. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2046
 515. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2041
 516. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2035
 517. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2024
 518. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2021
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 1989
 520. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1969
 521. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 1954
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1935
 523. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1934
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1923
 525. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1916
 526. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 1892
 527. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1887
 528. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1870
 529. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1856
 530. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1840
 531. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1837
 532. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1800
 533. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1798
 534. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1788
 535. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1783
 536. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1767
 537. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1764
 538. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1758
 539. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1746
 540. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1739
 541. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1732
 542. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1722
 543. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1721
 544. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1717
 545. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 1713
 546. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1707
 547. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1704
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1668
 549. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1659
 550. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1634
 551. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1631
 552. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1625
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1603
 554. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1603
 555. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1593
 556. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1587
 557. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1551
 558. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1551
 559. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1544
 560. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1517
 561. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1493
 562. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1491
 563. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1473
 564. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1445
 565. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1441
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1431
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1376
 568. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1375
 569. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1336
 570. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1311
 571. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1301
 572. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1295
 573. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1274
 574. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1230
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1223
 576. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1218
 577. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1215
 578. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1210
 579. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1194
 580. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1191
 581. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1179
 582. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1144
 583. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1135
 584. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1111
 585. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1087
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1050
 587. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 995
 588. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 920
 589. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 910
 590. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 893
 591. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 890
 592. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 885
 593. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 863
 594. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 848
 595. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 830
 596. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 826
 597. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 822
 598. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 820
 599. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 817
 600. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 783
 601. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 781
 602. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 767
 603. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 747
 604. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 746
 605. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 703
 606. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 701
 607. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 688
 608. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 680
 609. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 663
 610. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 630
 611. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 624
 612. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 613
 613. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 607
 614. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 603
 615. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 594
 616. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 590
 617. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 571
 618. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 561
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 560
 620. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 544
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 533
 622. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 502
 623. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 487
 624. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 482
 625. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 466
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 446
 627. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 419
 628. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 387
 629. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 371
 630. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 362
 631. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 340
 632. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 335
 633. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 331
 634. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 328
 635. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 310
 636. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 310
 637. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 293
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 276
 639. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 276
 640. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 257
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 250
 642. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 250
 643. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 244
 644. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 241
 645. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 237
 646. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 230
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 205
 648. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 170
 649. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 165
 650. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 152
 651. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 148
 652. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 140
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 139
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 138
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 135
 656. Wybory ławników
  Wyświetleń: 134
 657. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 126
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 105
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 9333
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×