Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854188746483141000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434174619
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 126130
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 104737
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 89792
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 89067
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 37574
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 34618
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 31185
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 22063
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 21161
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 20562
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 20077
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 16682
 13. Informacje
  Wyświetleń: 13308
 14. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 13042
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12782
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12651
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 12578
 18. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 12487
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 11845
 20. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11845
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11816
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 11697
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11465
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11343
 25. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 11226
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11137
 27. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 11093
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11085
 29. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10914
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10781
 31. USC
  Wyświetleń: 10715
 32. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10708
 33. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10631
 34. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 10624
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10533
 36. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10323
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10204
 38. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10195
 39. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10189
 40. Budżet
  Wyświetleń: 10183
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 10176
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 10145
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10136
 44. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10135
 45. Wójt
  Wyświetleń: 10118
 46. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9894
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9885
 48. Rok 2011
  Wyświetleń: 9884
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9772
 50. Petycje
  Wyświetleń: 9750
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9717
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 9519
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 9416
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 9349
 55. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 9258
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9244
 57. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9163
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9155
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9125
 60. Statut Gminy
  Wyświetleń: 9114
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9088
 62. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9063
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9024
 64. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8981
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8974
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8802
 67. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8712
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8581
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8558
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8523
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8337
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8292
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8291
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 8289
 75. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8284
 76. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8196
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8166
 78. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8155
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8149
 80. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8147
 81. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 8070
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8052
 83. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8039
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8022
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7993
 86. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7974
 87. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7949
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7921
 89. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7910
 90. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7855
 91. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7821
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7784
 93. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7685
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7668
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7625
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7502
 97. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7387
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7228
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7142
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7136
 101. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 7120
 102. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7076
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6986
 104. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6981
 105. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6977
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6856
 107. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6808
 108. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6807
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6783
 110. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6762
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6689
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6685
 113. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6598
 114. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6576
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6573
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6564
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6540
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6491
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6313
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6284
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6165
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6158
 123. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6085
 124. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6062
 125. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5993
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5990
 127. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5982
 128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5959
 129. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5928
 130. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5915
 131. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5915
 132. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5906
 133. Umorzenia
  Wyświetleń: 5894
 134. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5887
 135. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5860
 136. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5855
 137. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5821
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5791
 139. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5749
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5724
 141. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5708
 142. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5699
 143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5696
 144. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5647
 145. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5643
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 5635
 147. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5607
 148. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5597
 149. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5586
 150. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5569
 151. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5508
 152. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5503
 153. Rok 2012
  Wyświetleń: 5487
 154. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5476
 155. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5468
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5438
 157. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5427
 158. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5426
 159. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5416
 160. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5401
 161. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5389
 162. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5388
 163. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5359
 164. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5337
 165. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5332
 166. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5318
 167. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5299
 168. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5281
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 5267
 170. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5245
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5226
 172. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5216
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5211
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5145
 175. Rok 2012
  Wyświetleń: 5104
 176. Rok 2011
  Wyświetleń: 5102
 177. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 5100
 178. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5088
 179. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5074
 180. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5051
 181. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5049
 182. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 5047
 183. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5037
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 5021
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5018
 186. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5011
 187. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4985
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4962
 189. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4957
 190. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4957
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4954
 192. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4949
 193. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4914
 194. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4890
 195. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4871
 196. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4869
 197. Rok 2012
  Wyświetleń: 4856
 198. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4842
 199. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4829
 200. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4818
 201. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4816
 202. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4796
 203. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4790
 204. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4787
 205. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4771
 206. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4761
 207. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4759
 208. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4758
 209. Rok 2013
  Wyświetleń: 4758
 210. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4730
 211. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4730
 212. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4725
 213. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4723
 214. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4710
 215. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4708
 216. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4703
 217. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4702
 218. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4682
 219. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4678
 220. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4675
 221. Rok 2011
  Wyświetleń: 4672
 222. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4670
 223. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4669
 224. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4657
 225. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4651
 226. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4650
 227. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4642
 228. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4634
 229. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4630
 230. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4628
 231. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4621
 232. Rok 2011
  Wyświetleń: 4608
 233. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4606
 234. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4598
 235. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4597
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4584
 237. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4582
 238. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4575
 239. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4560
 240. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4552
 241. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4545
 242. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4540
 243. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4534
 244. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4527
 245. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4511
 246. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4500
 247. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4497
 248. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4494
 249. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4482
 250. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4471
 251. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4462
 252. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4457
 253. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4453
 254. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4447
 255. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4425
 256. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4419
 257. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4412
 258. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4410
 259. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4402
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4402
 261. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4387
 262. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 4384
 263. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4383
 264. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4374
 265. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4366
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4360
 267. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4350
 268. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4348
 269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4347
 270. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4341
 271. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4339
 272. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4324
 273. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4318
 274. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4317
 275. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4313
 276. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4311
 277. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4308
 278. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4301
 279. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4301
 280. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4296
 281. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4287
 282. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4285
 283. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4281
 284. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4266
 285. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4255
 286. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4254
 287. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4248
 288. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4246
 289. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 4240
 290. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4236
 291. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 4235
 292. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4234
 293. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4228
 294. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4223
 295. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4222
 296. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4210
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4208
 298. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4207
 299. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4205
 300. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4205
 301. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4199
 302. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4197
 303. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4188
 304. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4186
 305. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4164
 306. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4152
 307. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4144
 308. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4143
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4128
 310. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4109
 311. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4106
 312. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4105
 313. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4099
 314. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4096
 315. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4083
 316. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4080
 317. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4066
 318. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4066
 319. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4064
 320. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4064
 321. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4054
 322. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4039
 323. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4036
 324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4035
 325. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4035
 326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4032
 327. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4021
 328. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4021
 329. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4008
 330. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4008
 331. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3981
 332. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3977
 333. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3976
 334. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3973
 335. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3973
 336. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3958
 337. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3956
 338. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3946
 339. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3937
 340. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3935
 341. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3916
 342. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3913
 343. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3900
 344. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3900
 345. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3900
 346. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3897
 347. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3889
 348. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3885
 349. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3883
 350. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3883
 351. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3881
 352. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3870
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3864
 354. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3862
 355. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3859
 356. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3857
 357. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3855
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3853
 359. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3852
 360. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3850
 361. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3848
 362. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3843
 363. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3826
 364. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3826
 365. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3824
 366. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3817
 367. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3816
 368. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3816
 369. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3815
 370. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3810
 371. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3805
 372. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3804
 373. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3804
 374. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3791
 375. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3784
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3774
 377. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3769
 378. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3766
 379. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3756
 380. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3754
 381. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3753
 382. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3750
 383. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3744
 384. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3740
 385. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3740
 386. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3740
 387. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3737
 388. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3734
 389. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3729
 390. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3728
 391. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 3715
 392. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3692
 393. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3689
 394. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3688
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3684
 396. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3684
 397. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3682
 398. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3679
 399. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3676
 400. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3675
 401. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3673
 402. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3671
 403. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3669
 404. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3660
 405. USC
  Wyświetleń: 3654
 406. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3653
 407. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3652
 408. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3648
 409. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3645
 410. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 3641
 411. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3634
 412. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3629
 413. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3628
 414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3627
 415. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3625
 416. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3624
 417. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3589
 418. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3584
 419. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3580
 420. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3579
 421. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3573
 422. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3568
 423. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3558
 424. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3534
 425. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3531
 426. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3521
 427. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3517
 428. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3517
 429. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3509
 430. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3507
 431. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3494
 432. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3478
 433. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3476
 434. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3464
 435. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3459
 436. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3453
 437. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3453
 438. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3450
 439. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3446
 440. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3443
 441. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3431
 442. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3422
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3415
 444. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3412
 445. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3410
 446. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3400
 447. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3395
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3356
 449. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3348
 450. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 3335
 451. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3329
 452. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3323
 453. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3296
 454. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3283
 455. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3281
 456. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3268
 457. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3260
 458. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3254
 459. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3221
 460. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3219
 461. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3202
 462. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3196
 463. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3190
 464. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3182
 465. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3178
 466. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3170
 467. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3167
 468. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3166
 469. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3164
 470. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3164
 471. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3161
 472. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3154
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3152
 474. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3140
 475. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3133
 476. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3126
 477. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3122
 478. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3089
 479. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3088
 480. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3080
 481. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3062
 482. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3055
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3041
 484. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3037
 485. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3032
 486. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3026
 487. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3021
 488. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3020
 489. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 3017
 490. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3014
 491. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3009
 492. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3001
 493. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2999
 494. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2993
 495. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2991
 496. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2972
 497. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2960
 498. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2958
 499. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2941
 500. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2926
 501. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2908
 502. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2904
 503. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2894
 504. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2884
 505. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2842
 506. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2841
 507. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2833
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2832
 509. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2822
 510. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2814
 511. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2799
 512. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2767
 513. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2738
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2723
 515. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2722
 516. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2692
 517. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2681
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2677
 519. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2671
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2647
 521. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2636
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2618
 523. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2612
 524. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2603
 525. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2587
 526. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2576
 527. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2572
 528. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2549
 529. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2538
 530. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2535
 531. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2531
 532. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2531
 533. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2511
 534. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2511
 535. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2500
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2492
 537. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2467
 538. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2461
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2445
 540. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2436
 541. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2425
 542. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2416
 543. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2406
 544. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2398
 545. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2398
 546. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2398
 547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2388
 548. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2386
 549. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2377
 550. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2362
 551. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2331
 552. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2327
 553. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2314
 554. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2292
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2289
 556. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2287
 557. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2283
 558. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2281
 559. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2267
 560. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 2239
 561. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 2223
 562. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2220
 563. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 2220
 564. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2219
 565. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2219
 566. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2202
 567. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 2109
 568. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2098
 569. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2081
 570. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2074
 571. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2071
 572. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2070
 573. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2056
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2051
 575. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2042
 576. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2024
 577. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2019
 578. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2010
 579. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1941
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1931
 581. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1909
 582. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1881
 583. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1872
 584. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1868
 585. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1834
 586. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1834
 587. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1793
 588. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1783
 589. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1780
 590. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1740
 591. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1725
 592. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1725
 593. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1716
 594. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1702
 595. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1691
 596. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1690
 597. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1689
 598. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1674
 599. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1665
 600. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1649
 601. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1645
 602. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1644
 603. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1644
 604. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1643
 605. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1642
 606. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1635
 607. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1634
 608. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1626
 609. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1608
 610. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1599
 611. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1520
 612. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1504
 613. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1502
 614. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1476
 615. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1455
 616. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1450
 617. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1432
 618. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1421
 619. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1402
 620. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1364
 621. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 1325
 622. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1321
 623. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1304
 624. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1288
 625. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1285
 626. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1284
 627. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1227
 628. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1203
 629. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1170
 630. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1115
 631. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1113
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1079
 633. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1062
 634. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1034
 635. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1034
 636. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1007
 637. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1004
 638. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 982
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 973
 640. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 934
 641. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 933
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 925
 643. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 925
 644. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 918
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 914
 646. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 913
 647. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 905
 648. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 901
 649. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 887
 650. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 874
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 873
 652. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 864
 653. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 857
 654. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 851
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 850
 656. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 847
 657. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 843
 658. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 840
 659. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 838
 660. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 833
 661. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 832
 662. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 827
 663. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 824
 664. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 808
 665. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 798
 666. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 797
 667. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 795
 668. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 788
 669. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 772
 670. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 771
 671. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 769
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 761
 673. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 760
 674. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 743
 675. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 736
 676. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 726
 677. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 723
 678. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 721
 679. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 708
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 705
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 705
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 698
 683. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 694
 684. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 690
 685. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 687
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 677
 687. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 673
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 656
 689. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 637
 690. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 630
 691. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 621
 692. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 621
 693. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 613
 694. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 612
 695. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 610
 696. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 608
 697. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 607
 698. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 598
 699. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 595
 700. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 581
 701. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 577
 702. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 575
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 571
 704. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 570
 705. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 563
 706. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 560
 707. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 513
 708. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 507
 709. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 485
 710. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 467
 711. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 467
 712. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 456
 713. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 453
 714. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 446
 715. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 440
 716. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 433
 717. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 424
 718. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 424
 719. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 402
 720. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 396
 721. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 396
 722. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 385
 723. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 381
 724. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 374
 725. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 370
 726. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 336
 727. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 321
 728. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 319
 729. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 307
 730. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 304
 731. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 303
 732. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 260
 733. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 254
 734. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 249
 735. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 247
 736. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 240
 737. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 238
 738. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 211
 739. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 210
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 204
 741. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 203
 742. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 199
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 187
 744. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 184
 745. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 180
 746. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 155
 747. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 153
 748. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 126
 749. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 124
 750. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 118
 751. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 103
 752. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 100
 753. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 97
 754. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 87
 755. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 75
 756. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 65
 757. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 30
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 11085
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl