Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5919100000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434174619
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 119784
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 102763
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 84345
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 83699
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 35168
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 32435
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 29098
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 21229
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 20430
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 19233
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18824
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 16108
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12659
 14. Informacje
  Wyświetleń: 12243
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12204
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12136
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 12112
 18. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 11523
 19. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11396
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 11299
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11275
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 11213
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11036
 24. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10738
 25. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10731
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10730
 27. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10665
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10589
 29. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10528
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10371
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10267
 32. USC
  Wyświetleń: 10264
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 10222
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10180
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10086
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9807
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9805
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9772
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9752
 40. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9745
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9736
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9697
 43. Wójt
  Wyświetleń: 9644
 44. Budżet
  Wyświetleń: 9628
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9502
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 9451
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9450
 48. Petycje
  Wyświetleń: 9323
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9316
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9264
 51. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9130
 52. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 9034
 53. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 9034
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 9009
 55. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8944
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8942
 57. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8919
 58. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8845
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8722
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8704
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8701
 62. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8655
 63. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8650
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8596
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8535
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8369
 67. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8260
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8204
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8181
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8129
 71. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 8042
 72. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7983
 73. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7959
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7922
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7869
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7849
 77. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7844
 78. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7820
 79. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7779
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7738
 81. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7722
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7719
 83. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7719
 84. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7712
 85. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7709
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7682
 87. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7674
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7648
 89. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7620
 90. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7523
 91. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7518
 92. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7510
 93. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7403
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7390
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7271
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7252
 97. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7183
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7031
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6945
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6903
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6851
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6776
 103. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6712
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6676
 105. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6604
 106. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6598
 107. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6570
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6559
 109. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6559
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6458
 111. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6446
 112. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6407
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6354
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6347
 115. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6346
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6340
 117. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6338
 118. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6334
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6156
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6102
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5967
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5921
 123. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5820
 124. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5791
 125. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5786
 126. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5784
 127. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5766
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5756
 129. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5747
 130. Umorzenia
  Wyświetleń: 5715
 131. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5715
 132. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5687
 133. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5680
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5653
 135. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5648
 136. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5608
 137. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5583
 138. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5569
 139. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5562
 140. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5543
 141. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5507
 142. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5499
 143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5488
 144. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5426
 145. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5425
 146. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5413
 147. Rok 2013
  Wyświetleń: 5396
 148. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5385
 149. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5385
 150. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5372
 151. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5317
 152. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5311
 153. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5280
 154. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5279
 155. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5275
 156. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5273
 157. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5265
 158. Rok 2012
  Wyświetleń: 5257
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5209
 160. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5208
 161. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5186
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5174
 163. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5173
 164. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5159
 165. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5137
 166. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5093
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 5093
 168. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5084
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 5038
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5027
 171. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5006
 172. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5006
 173. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5005
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4950
 175. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4902
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4885
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 4884
 178. Rok 2011
  Wyświetleń: 4865
 179. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4862
 180. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4856
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4844
 182. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4821
 183. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4812
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4800
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4789
 186. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4770
 187. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4764
 188. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4763
 189. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4763
 190. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4762
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4750
 192. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4747
 193. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4726
 194. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4724
 195. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4717
 196. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4692
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4639
 198. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4630
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4624
 200. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4618
 201. Rok 2012
  Wyświetleń: 4613
 202. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4604
 203. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4593
 204. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4589
 205. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4569
 206. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4563
 207. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4547
 208. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4546
 209. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4546
 210. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4545
 211. Rok 2013
  Wyświetleń: 4543
 212. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4541
 213. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4527
 214. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4521
 215. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4516
 216. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4495
 217. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4494
 218. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4483
 219. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4481
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4478
 221. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4460
 222. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4458
 223. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4450
 224. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4440
 225. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4440
 226. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4429
 227. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4428
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4425
 229. Rok 2011
  Wyświetleń: 4423
 230. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4413
 231. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4399
 232. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4396
 233. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4395
 234. Rok 2011
  Wyświetleń: 4381
 235. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4375
 236. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4373
 237. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4368
 238. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4360
 239. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4356
 240. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4356
 241. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4352
 242. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4347
 243. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4339
 244. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4318
 245. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4311
 246. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4308
 247. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4307
 248. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4305
 249. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4300
 250. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4290
 251. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4287
 252. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4261
 253. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4257
 254. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4255
 255. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4235
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4225
 257. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4224
 258. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4223
 259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4213
 260. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4204
 261. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4200
 262. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4194
 263. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4189
 264. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4183
 265. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4181
 266. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4178
 267. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4175
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4170
 269. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4167
 270. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4166
 271. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4152
 272. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4123
 273. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4111
 274. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4110
 275. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4109
 276. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4107
 277. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4101
 278. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4100
 279. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4099
 280. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4093
 281. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4092
 282. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4085
 283. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 4083
 284. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4081
 285. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4080
 286. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4070
 287. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4069
 288. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4068
 289. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4064
 290. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4058
 291. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 4050
 292. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4043
 293. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4032
 294. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4025
 295. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4024
 296. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4023
 297. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4011
 298. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4011
 299. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4011
 300. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3995
 301. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3993
 302. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3989
 303. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3989
 304. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3978
 305. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3962
 306. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3959
 307. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3958
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3948
 309. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3947
 310. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3942
 311. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3941
 312. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3941
 313. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3911
 314. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3910
 315. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3910
 316. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3898
 317. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3878
 318. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3873
 319. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3869
 320. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3860
 321. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3860
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3856
 323. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3845
 324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3844
 325. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3838
 326. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3835
 327. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3834
 328. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3833
 329. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3831
 330. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3825
 331. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3823
 332. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3818
 333. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3804
 334. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3799
 335. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3798
 336. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3796
 337. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3790
 338. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3771
 339. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3759
 340. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3748
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3737
 342. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3736
 343. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3733
 344. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3725
 345. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3724
 346. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3720
 347. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3716
 348. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3714
 349. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3702
 350. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3698
 351. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3697
 352. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3696
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3694
 354. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3693
 355. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3689
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3676
 357. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3672
 358. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3669
 359. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3664
 360. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3662
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3660
 362. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3658
 363. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3658
 364. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3649
 365. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3646
 366. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3640
 367. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3637
 368. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3637
 369. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3636
 370. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3631
 371. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3629
 372. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3625
 373. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3624
 374. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3615
 375. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3599
 376. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3594
 377. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3589
 378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3589
 379. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3582
 380. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3580
 381. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3577
 382. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3567
 383. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3564
 384. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3550
 385. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3549
 386. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3548
 387. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3547
 388. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3541
 389. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3539
 390. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3533
 391. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3533
 392. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3528
 393. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3524
 394. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3519
 395. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3513
 396. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3511
 397. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3507
 398. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3504
 399. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3490
 400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3488
 401. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3487
 402. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3487
 403. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3486
 404. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3480
 405. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3468
 406. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3463
 407. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3463
 408. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3463
 409. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3456
 410. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3451
 411. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3446
 412. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3442
 413. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3438
 414. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3437
 415. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3429
 416. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3420
 417. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3415
 418. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3408
 419. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3402
 420. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3402
 421. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3370
 422. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3360
 423. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3357
 424. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3353
 425. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3349
 426. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3342
 427. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3340
 428. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3340
 429. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3333
 430. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3322
 431. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3315
 432. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3307
 433. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3294
 434. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3287
 435. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3281
 436. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3277
 437. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3263
 438. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3257
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3256
 440. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3248
 441. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3240
 442. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 3223
 443. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3220
 444. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3215
 445. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3214
 446. USC
  Wyświetleń: 3205
 447. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3202
 448. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 3199
 449. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3198
 450. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3165
 451. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 3161
 452. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3157
 453. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3148
 454. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3088
 455. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3087
 456. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3084
 457. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3082
 458. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 3081
 459. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3057
 460. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3053
 461. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3045
 462. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3043
 463. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3034
 464. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3025
 465. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3012
 466. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3005
 467. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2996
 468. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2992
 469. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2990
 470. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2987
 471. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2981
 472. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2978
 473. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2971
 474. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2971
 475. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2960
 476. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2956
 477. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2944
 478. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2942
 479. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2929
 480. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2917
 481. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2902
 482. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2900
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2898
 484. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2893
 485. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2867
 486. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2855
 487. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2851
 488. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2845
 489. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2830
 490. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2821
 491. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2821
 492. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2807
 493. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2804
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2800
 495. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2782
 496. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2773
 497. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2771
 498. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2761
 499. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2752
 500. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2737
 501. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2724
 502. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2716
 503. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2714
 504. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2691
 505. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2675
 506. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2649
 507. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2648
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2634
 509. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2627
 510. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2595
 511. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2579
 512. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2573
 513. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2573
 514. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2556
 515. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2556
 516. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2526
 517. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2525
 518. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2485
 519. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2484
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2458
 521. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2446
 522. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2441
 523. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2437
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2434
 525. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2401
 526. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2392
 527. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2352
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2341
 529. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2334
 530. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2331
 531. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2324
 532. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2320
 533. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2319
 534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2316
 535. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2310
 536. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2292
 537. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2292
 538. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2284
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2277
 540. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2268
 541. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2268
 542. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2262
 543. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2254
 544. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2218
 545. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2213
 546. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2199
 547. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2198
 548. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2196
 549. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2191
 550. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2190
 551. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2151
 552. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2143
 553. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2138
 554. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2133
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2126
 556. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2104
 557. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2099
 558. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2098
 559. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2080
 560. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2066
 561. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2051
 562. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2042
 563. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2019
 564. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1949
 565. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1910
 566. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1905
 567. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1904
 568. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1899
 569. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1886
 570. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1886
 571. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1870
 572. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1829
 573. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1821
 574. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1789
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1771
 576. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1757
 577. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1737
 578. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1729
 579. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1714
 580. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1713
 581. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1705
 582. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1691
 583. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1685
 584. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1652
 585. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1644
 586. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1623
 587. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1589
 588. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1585
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1578
 590. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1549
 591. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1537
 592. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1532
 593. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1529
 594. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1500
 595. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1478
 596. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1462
 597. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1434
 598. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1428
 599. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1423
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1402
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1387
 602. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1387
 603. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1379
 604. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1356
 605. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1355
 606. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1313
 607. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1313
 608. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1298
 609. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1279
 610. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1278
 611. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1271
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1270
 613. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1257
 614. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1231
 615. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1221
 616. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1215
 617. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1208
 618. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1185
 619. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1181
 620. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1154
 621. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1144
 622. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1133
 623. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1099
 624. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1085
 625. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1081
 626. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1015
 627. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1014
 628. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1013
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 921
 630. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 920
 631. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 915
 632. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 890
 633. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 866
 634. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 862
 635. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 836
 636. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 814
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 813
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 809
 639. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 802
 640. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 780
 641. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 780
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 761
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 757
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 722
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 718
 646. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 717
 647. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 711
 648. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 705
 649. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 705
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 697
 651. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 695
 652. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 691
 653. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 683
 654. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 682
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 682
 656. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 681
 657. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 663
 658. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 651
 659. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 646
 660. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 645
 661. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 620
 662. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 617
 663. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 601
 664. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 593
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 591
 666. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 583
 667. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 574
 668. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 573
 669. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 572
 670. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 550
 671. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 532
 672. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 527
 673. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 489
 674. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 483
 675. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 478
 676. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 475
 677. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 463
 678. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 455
 679. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 454
 680. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 452
 681. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 451
 682. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 443
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 443
 684. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 441
 685. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 439
 686. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 434
 687. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 433
 688. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 430
 689. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 424
 690. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 421
 691. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 410
 692. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 410
 693. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 405
 694. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 397
 695. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 389
 696. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 386
 697. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 368
 698. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 367
 699. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 365
 700. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 365
 701. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 365
 702. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 364
 703. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 364
 704. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 352
 705. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 333
 706. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 323
 707. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 315
 708. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 310
 709. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 307
 710. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 295
 711. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 271
 712. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 262
 713. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 258
 714. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 240
 715. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 228
 716. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 227
 717. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 212
 718. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 202
 719. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 200
 720. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 188
 721. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 174
 722. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 166
 723. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 161
 724. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 159
 725. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 150
 726. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 138
 727. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 94
 728. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 46
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10589
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl