Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268444703467434126553
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 115547
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 101392
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 81335
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 79656
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 33659
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 31302
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 27915
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 20741
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 20060
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 18520
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18078
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 15786
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12422
 14. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11850
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11842
 16. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 11835
 17. Informacje
  Wyświetleń: 11675
 18. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 11131
 19. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 10983
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10975
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 10961
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10952
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10803
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10460
 25. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10421
 26. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10407
 27. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10389
 28. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10305
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10300
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10125
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 10023
 32. USC
  Wyświetleń: 9986
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9951
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9934
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9838
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9591
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9563
 38. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9534
 39. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9518
 40. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9515
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9461
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9407
 43. Wójt
  Wyświetleń: 9340
 44. Budżet
  Wyświetleń: 9327
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9223
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 9208
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9182
 48. Petycje
  Wyświetleń: 9073
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 9061
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9015
 51. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8862
 52. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8836
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8787
 54. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8771
 55. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8762
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8705
 57. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8601
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8485
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8458
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8456
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8412
 62. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8397
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8371
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8342
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8277
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8120
 67. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7992
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7973
 69. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7966
 70. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7918
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7902
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7875
 73. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7750
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7737
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7692
 76. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7664
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7613
 78. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7605
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7597
 80. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7596
 81. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7574
 82. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7573
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7572
 84. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7510
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7485
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7475
 87. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7433
 88. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7427
 89. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7406
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7406
 91. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7392
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7271
 93. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7267
 94. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7124
 95. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 7084
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7048
 97. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6996
 98. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6935
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6841
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6796
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6739
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6663
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6574
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6476
 105. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6469
 106. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6461
 107. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6437
 108. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6435
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6351
 110. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6351
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6300
 112. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6266
 113. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6262
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6237
 115. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6236
 116. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6217
 117. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6211
 118. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 6162
 119. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6093
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6004
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5872
 122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5771
 123. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5753
 124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5704
 125. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5668
 126. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5663
 127. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5655
 128. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5653
 129. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5637
 130. Umorzenia
  Wyświetleń: 5626
 131. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5619
 132. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5609
 133. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5592
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5564
 135. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5547
 136. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5485
 137. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5474
 138. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5454
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5421
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5417
 141. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5400
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5394
 143. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5378
 144. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5339
 145. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5315
 146. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5308
 147. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5293
 148. Rok 2013
  Wyświetleń: 5287
 149. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5277
 150. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5262
 151. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5244
 152. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5191
 153. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5188
 154. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5187
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5172
 156. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5171
 157. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5164
 158. Rok 2012
  Wyświetleń: 5135
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5124
 160. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5114
 161. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5094
 162. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5072
 163. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5057
 164. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5028
 165. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5007
 166. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4991
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4970
 168. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4964
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 4929
 170. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4925
 171. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4914
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4898
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4879
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4847
 175. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4803
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4793
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4778
 178. Rok 2012
  Wyświetleń: 4771
 179. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4765
 180. Rok 2011
  Wyświetleń: 4744
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4744
 182. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4726
 183. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4709
 184. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4706
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4700
 186. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4687
 187. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4675
 188. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4662
 189. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4661
 190. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4647
 191. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4645
 192. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4643
 193. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4642
 194. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4632
 195. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4629
 196. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4629
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4560
 198. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4553
 199. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4529
 200. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4519
 201. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4518
 202. Rok 2012
  Wyświetleń: 4503
 203. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4481
 204. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4481
 205. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4475
 206. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4471
 207. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4462
 208. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4461
 209. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4453
 210. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4452
 211. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4440
 212. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4434
 213. Rok 2013
  Wyświetleń: 4425
 214. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4405
 215. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4394
 216. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4391
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4390
 218. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4372
 219. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4368
 220. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4368
 221. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4365
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4360
 223. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4329
 224. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4326
 225. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4324
 226. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4321
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4320
 228. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4319
 229. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4318
 230. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4316
 231. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4309
 232. Rok 2011
  Wyświetleń: 4304
 233. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4279
 234. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4277
 235. Rok 2011
  Wyświetleń: 4272
 236. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4265
 237. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4257
 238. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4249
 239. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4248
 240. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4248
 241. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4238
 242. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4234
 243. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4225
 244. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4220
 245. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4215
 246. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4213
 247. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4213
 248. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4203
 249. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4202
 250. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4201
 251. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4185
 252. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4175
 253. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4170
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 4158
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4142
 256. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4130
 257. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4130
 258. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4126
 259. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4119
 260. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4118
 261. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4112
 262. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4106
 263. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4106
 264. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4094
 265. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4092
 266. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 4087
 267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4080
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4080
 269. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 4072
 270. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4067
 271. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4066
 272. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4065
 273. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4033
 274. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4027
 275. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4026
 276. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4026
 277. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4024
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4012
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4008
 280. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4000
 281. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3999
 282. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3999
 283. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3993
 284. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3983
 285. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3974
 286. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3968
 287. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3966
 288. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3963
 289. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3961
 290. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3961
 291. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3953
 292. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3950
 293. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3949
 294. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3944
 295. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3942
 296. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3934
 297. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3929
 298. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3926
 299. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3924
 300. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3922
 301. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3903
 302. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3898
 303. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3888
 304. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3886
 305. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3879
 306. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3874
 307. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3868
 308. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3858
 309. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3852
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3852
 311. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3851
 312. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3828
 313. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3814
 314. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3803
 315. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3802
 316. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3802
 317. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3789
 318. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3785
 319. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3782
 320. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3768
 321. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3762
 322. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3760
 323. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3758
 324. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3755
 325. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3753
 326. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3752
 327. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3746
 328. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3744
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3742
 330. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3731
 331. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3728
 332. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3721
 333. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3717
 334. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3713
 335. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3699
 336. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3698
 337. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3697
 338. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3694
 339. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3689
 340. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3669
 341. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3642
 342. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3641
 343. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3638
 344. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3634
 345. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3634
 346. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3629
 347. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3621
 348. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3620
 349. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3619
 350. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3618
 351. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3609
 352. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3609
 353. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3596
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3592
 355. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3589
 356. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3584
 357. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3581
 358. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3578
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3573
 360. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3570
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3567
 362. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3566
 363. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3564
 364. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3564
 365. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3561
 366. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3560
 367. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3559
 368. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3551
 369. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3537
 370. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3536
 371. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3532
 372. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3529
 373. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3528
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3512
 375. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3507
 376. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3507
 377. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3496
 378. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3494
 379. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3488
 380. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3485
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3481
 382. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3474
 383. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3472
 384. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3470
 385. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3469
 386. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3465
 387. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3454
 388. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3454
 389. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3445
 390. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3444
 391. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3443
 392. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3441
 393. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3436
 394. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3435
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3428
 396. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3428
 397. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3413
 398. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3408
 399. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3407
 400. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3404
 401. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3398
 402. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3380
 403. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3376
 404. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3375
 405. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3374
 406. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3373
 407. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3373
 408. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3372
 409. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3372
 410. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3364
 411. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3364
 412. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3359
 413. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3359
 414. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3352
 415. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3351
 416. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3319
 417. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3311
 418. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3307
 419. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3304
 420. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3297
 421. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3295
 422. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3294
 423. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3288
 424. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3283
 425. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3260
 426. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3258
 427. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3257
 428. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3248
 429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3245
 430. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3235
 431. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3230
 432. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3221
 433. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3210
 434. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3201
 435. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3192
 436. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3191
 437. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3178
 438. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3175
 439. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3168
 440. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3160
 441. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3144
 442. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3140
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3132
 444. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3113
 445. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3103
 446. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3080
 447. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 3071
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3050
 449. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3045
 450. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3023
 451. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3011
 452. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2999
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2989
 454. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2982
 455. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2981
 456. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2977
 457. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2965
 458. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2964
 459. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2953
 460. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2940
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2939
 462. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2938
 463. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2930
 464. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2919
 465. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2915
 466. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2912
 467. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2909
 468. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2897
 469. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2895
 470. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2889
 471. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2888
 472. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2885
 473. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2884
 474. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2871
 475. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2867
 476. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2859
 477. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2857
 478. USC
  Wyświetleń: 2844
 479. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2839
 480. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2836
 481. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2830
 482. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2786
 483. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2785
 484. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2769
 485. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2767
 486. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2759
 487. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2754
 488. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2742
 489. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2739
 490. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2737
 491. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2717
 492. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2716
 493. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2694
 494. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2690
 495. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2690
 496. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2682
 497. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2674
 498. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2668
 499. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2657
 500. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2636
 501. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2634
 502. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2608
 503. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2604
 504. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2590
 505. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2585
 506. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2572
 507. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2561
 508. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2552
 509. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2522
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2491
 511. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2485
 512. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2479
 513. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2475
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2448
 515. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2434
 516. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2408
 517. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2396
 518. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2378
 519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2356
 520. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2352
 521. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2347
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2336
 523. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2335
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2317
 525. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2297
 526. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2277
 527. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2274
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2268
 529. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2244
 530. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2242
 531. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2225
 532. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2213
 533. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2204
 534. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2203
 535. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2202
 536. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2197
 537. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2180
 538. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2167
 539. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2159
 540. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2159
 541. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2150
 542. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2148
 543. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2144
 544. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2116
 545. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2115
 546. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2097
 547. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2092
 548. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2069
 549. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 2061
 550. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2059
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2054
 552. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2048
 553. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2043
 554. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2042
 555. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 2038
 556. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2015
 557. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2006
 558. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1996
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1980
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1954
 561. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1940
 562. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1934
 563. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1850
 564. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1835
 565. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1814
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1804
 567. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1779
 568. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1772
 569. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1771
 570. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1762
 571. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1733
 572. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1720
 573. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1694
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1688
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1673
 576. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1669
 577. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1634
 578. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1631
 579. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1614
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1588
 581. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1560
 582. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1554
 583. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1505
 584. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1504
 585. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1494
 586. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1481
 587. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1458
 588. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1456
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1449
 590. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1440
 591. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1405
 592. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1394
 593. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1362
 594. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1353
 595. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1344
 596. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1334
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1331
 598. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1330
 599. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1325
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1284
 601. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1248
 602. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1228
 603. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1212
 604. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 1198
 605. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1192
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1188
 607. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1177
 608. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1175
 609. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1164
 610. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1131
 611. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1110
 612. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 1089
 613. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1075
 614. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1071
 615. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1050
 616. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 1034
 617. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1028
 618. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1025
 619. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1014
 620. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 1002
 621. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 999
 622. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 984
 623. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 943
 624. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 916
 625. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 915
 626. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 907
 627. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 885
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 823
 629. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 809
 630. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 805
 631. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 804
 632. Wybory ławników
  Wyświetleń: 777
 633. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 771
 634. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 751
 635. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 738
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 736
 637. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 730
 638. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 728
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 704
 640. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 702
 641. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 679
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 670
 643. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 664
 644. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 640
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 638
 646. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 621
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 608
 648. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 595
 649. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 582
 650. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 581
 651. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 580
 652. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 578
 653. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 571
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 568
 655. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 567
 656. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 564
 657. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 555
 658. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 545
 659. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 540
 660. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 537
 661. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 512
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 508
 663. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 496
 664. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 494
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 493
 666. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 473
 667. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 472
 668. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 456
 669. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 442
 670. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 432
 671. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 419
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 384
 673. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 384
 674. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 354
 675. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 352
 676. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 347
 677. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 342
 678. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 335
 679. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 333
 680. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 326
 681. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 326
 682. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 324
 683. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 317
 684. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 316
 685. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 309
 686. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 305
 687. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 304
 688. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 299
 689. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 294
 690. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 294
 691. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 286
 692. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 283
 693. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 271
 694. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 260
 695. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 258
 696. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 239
 697. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 237
 698. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 236
 699. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 230
 700. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 227
 701. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 225
 702. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 223
 703. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 212
 704. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 209
 705. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 207
 706. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 207
 707. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 188
 708. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 185
 709. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 183
 710. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 159
 711. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 156
 712. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 140
 713. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 127
 714. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 122
 715. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 109
 716. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 108
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10300
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×