Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
96420658178205365946919521000188083881942684445066800
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 110366
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 99529
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76358
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 75449
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 31822
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 29635
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 26523
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 20217
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 19636
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 17573
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 17215
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 15496
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12213
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 11579
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11542
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11474
 17. Informacje
  Wyświetleń: 11052
 18. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 10867
 19. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10685
 20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10666
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 10625
 22. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10554
 23. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 10354
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10213
 25. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 10171
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 10095
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10046
 28. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 10037
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10012
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9915
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 9824
 32. USC
  Wyświetleń: 9717
 33. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9701
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9673
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9580
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9380
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9331
 38. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9295
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9275
 40. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9266
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 9207
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9143
 43. Wójt
  Wyświetleń: 9071
 44. Budżet
  Wyświetleń: 9054
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9026
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 8988
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8932
 48. Rok 2012
  Wyświetleń: 8822
 49. Petycje
  Wyświetleń: 8815
 50. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8744
 51. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8739
 52. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8730
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8574
 54. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8545
 55. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8542
 56. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8503
 57. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8377
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8272
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8257
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8204
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8184
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8113
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8112
 64. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 8056
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7906
 66. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7775
 67. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7773
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7762
 69. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7757
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7676
 71. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7653
 72. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7644
 73. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7556
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7531
 75. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7486
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7471
 77. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7464
 78. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7454
 79. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7437
 80. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7433
 81. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7385
 82. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7381
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7367
 84. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7315
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7299
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7282
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7248
 88. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7240
 89. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7199
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7187
 91. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7173
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7137
 93. Referendum 2015
  Wyświetleń: 7066
 94. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6946
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6944
 96. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6836
 97. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6800
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6782
 99. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6698
 100. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6658
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6593
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6527
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6445
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6353
 105. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6334
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6292
 107. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6258
 108. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6250
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6195
 110. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6168
 111. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6164
 112. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6135
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6123
 114. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6116
 115. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 6100
 116. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 6100
 117. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6040
 118. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5994
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5965
 120. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5912
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5739
 122. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5656
 123. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5650
 124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5580
 125. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5554
 126. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5529
 127. Umorzenia
  Wyświetleń: 5526
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5526
 129. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5518
 130. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5506
 131. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5487
 132. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5470
 133. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5468
 134. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5446
 135. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5425
 136. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5377
 137. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5360
 138. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5340
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5302
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5278
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5263
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5251
 143. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5244
 144. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5214
 145. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 5178
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 5174
 147. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5173
 148. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5166
 149. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5159
 150. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 5148
 151. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5133
 152. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5095
 153. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5094
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5045
 155. Rok 2012
  Wyświetleń: 5036
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 5034
 157. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 5015
 158. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 5009
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4997
 160. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4993
 161. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4993
 162. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4961
 163. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4930
 164. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4915
 165. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4899
 166. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4854
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4845
 168. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4843
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 4805
 170. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4785
 171. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4784
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4777
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4740
 174. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4726
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4680
 176. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4671
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 4656
 178. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4656
 179. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4630
 180. Rok 2011
  Wyświetleń: 4628
 181. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4618
 182. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4617
 183. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4593
 184. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4589
 185. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4579
 186. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4566
 187. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4551
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4551
 189. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4549
 190. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4543
 191. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4530
 192. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4520
 193. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4513
 194. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4512
 195. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4510
 196. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4502
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4465
 198. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4434
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4428
 200. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4420
 201. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4401
 202. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4391
 203. Rok 2012
  Wyświetleń: 4386
 204. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4367
 205. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4363
 206. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4353
 207. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4351
 208. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4349
 209. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4343
 210. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4341
 211. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4331
 212. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4329
 213. Rok 2013
  Wyświetleń: 4322
 214. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4300
 215. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4291
 216. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4284
 217. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4278
 218. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4267
 219. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4237
 220. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4232
 221. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4228
 222. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4228
 223. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4216
 224. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4216
 225. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4215
 226. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4212
 227. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4200
 228. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4199
 229. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4170
 230. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4168
 231. Rok 2011
  Wyświetleń: 4166
 232. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4165
 233. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4164
 234. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4163
 235. Rok 2011
  Wyświetleń: 4161
 236. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4151
 237. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4148
 238. Dyrekcja
  Wyświetleń: 4141
 239. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 4140
 240. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4129
 241. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4122
 242. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 4114
 243. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4111
 244. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 4098
 245. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 4093
 246. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4090
 247. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4087
 248. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4082
 249. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4082
 250. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4073
 251. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4053
 252. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4052
 253. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4045
 254. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4044
 255. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4043
 256. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4036
 257. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4033
 258. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 4022
 259. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 4013
 260. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 4012
 261. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4006
 262. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4002
 263. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3991
 264. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3988
 265. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3978
 266. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3974
 267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3971
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3968
 269. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3962
 270. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3953
 271. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3952
 272. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3933
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3931
 274. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3929
 275. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3921
 276. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3906
 277. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3898
 278. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3895
 279. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3895
 280. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3895
 281. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3885
 282. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3884
 283. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3877
 284. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3867
 285. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3866
 286. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3863
 287. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3863
 288. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3860
 289. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3853
 290. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3853
 291. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3849
 292. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3841
 293. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3839
 294. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3834
 295. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3828
 296. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3822
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3819
 298. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3817
 299. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3811
 300. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3808
 301. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3802
 302. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3795
 303. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3790
 304. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3787
 305. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3782
 306. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3773
 307. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3769
 308. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3744
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3734
 310. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3732
 311. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3727
 312. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3724
 313. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3701
 314. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3697
 315. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3692
 316. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3690
 317. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3690
 318. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3687
 319. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3674
 320. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3671
 321. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3669
 322. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3667
 323. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3659
 324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3639
 325. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3639
 326. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3634
 327. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3632
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3629
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3621
 330. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3620
 331. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3620
 332. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3608
 333. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3606
 334. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3597
 335. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3595
 336. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3593
 337. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3586
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3576
 339. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3571
 340. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3556
 341. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3552
 342. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3550
 343. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3534
 344. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3526
 345. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3523
 346. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3522
 347. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3518
 348. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3510
 349. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3504
 350. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3495
 351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3495
 352. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3494
 353. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3492
 354. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3491
 355. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3487
 356. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3473
 357. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3470
 358. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3467
 359. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3466
 360. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3465
 361. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3464
 362. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3464
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3463
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3460
 365. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3448
 366. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3442
 367. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3442
 368. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3434
 369. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3433
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3422
 371. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3419
 372. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3410
 373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3409
 374. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3407
 375. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3402
 376. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3401
 377. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3400
 378. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3396
 379. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3389
 380. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3383
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3380
 382. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3374
 383. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3373
 384. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3370
 385. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3367
 386. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3355
 387. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3352
 388. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3349
 389. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3343
 390. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3341
 391. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3337
 392. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3332
 393. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3331
 394. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3324
 395. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3307
 396. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3293
 397. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3291
 398. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3291
 399. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3285
 400. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3282
 401. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3276
 402. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3274
 403. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3273
 404. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3271
 405. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3263
 406. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3260
 407. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3260
 408. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3256
 409. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3250
 410. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3248
 411. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3248
 412. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3247
 413. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3232
 414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3230
 415. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3219
 416. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3206
 417. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3206
 418. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3206
 419. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3204
 420. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3186
 421. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3180
 422. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3178
 423. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3175
 424. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3162
 425. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3160
 426. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3159
 427. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3157
 428. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3150
 429. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3148
 430. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3142
 431. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 3134
 432. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3126
 433. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3122
 434. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3108
 435. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3082
 436. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3082
 437. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3072
 438. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3063
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3049
 440. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3048
 441. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3040
 442. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3040
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3038
 444. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3025
 445. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3016
 446. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2967
 447. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2955
 448. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2946
 449. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2932
 450. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2919
 451. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2903
 452. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2892
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2883
 454. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2880
 455. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2872
 456. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2870
 457. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2854
 458. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2845
 459. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2843
 460. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2839
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2835
 462. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2835
 463. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2828
 464. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2812
 465. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2810
 466. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2809
 467. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2803
 468. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2799
 469. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2790
 470. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2784
 471. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2781
 472. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2771
 473. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2766
 474. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2757
 475. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2746
 476. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2745
 477. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2739
 478. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2721
 479. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2713
 480. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2704
 481. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2699
 482. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2678
 483. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2658
 484. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2652
 485. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2652
 486. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2636
 487. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2635
 488. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2624
 489. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2619
 490. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2619
 491. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2619
 492. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2612
 493. USC
  Wyświetleń: 2603
 494. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2602
 495. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2600
 496. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2557
 497. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2552
 498. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2549
 499. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2548
 500. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2544
 501. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2516
 502. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2512
 503. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2479
 504. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2465
 505. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2440
 506. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2432
 507. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2422
 508. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2422
 509. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2396
 510. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2380
 511. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2379
 512. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2372
 513. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2366
 514. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2327
 515. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2321
 516. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2298
 517. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2272
 518. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2268
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2264
 520. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2242
 521. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2220
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2218
 523. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2211
 524. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2210
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2181
 526. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2178
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2166
 528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 2127
 529. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2108
 530. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2106
 531. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2104
 532. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 2100
 533. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2100
 534. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 2082
 535. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2082
 536. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2061
 537. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2054
 538. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2054
 539. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2031
 540. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2028
 541. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 2013
 542. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2009
 543. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2006
 544. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2004
 545. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2003
 546. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1992
 547. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1976
 548. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1967
 549. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1958
 550. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1941
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1932
 552. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1925
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1899
 554. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1896
 555. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1894
 556. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1892
 557. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1892
 558. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1883
 559. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1881
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1834
 561. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1821
 562. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1781
 563. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1743
 564. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1741
 565. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1714
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1703
 567. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1616
 568. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1614
 569. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1608
 570. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1602
 571. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1587
 572. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1578
 573. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1574
 574. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1556
 575. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1538
 576. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1535
 577. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1535
 578. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1519
 579. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1518
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1485
 581. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1472
 582. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1426
 583. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1390
 584. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1376
 585. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1343
 586. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1309
 587. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1293
 588. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1290
 589. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1267
 590. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 1258
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1256
 592. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1241
 593. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1226
 594. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 1210
 595. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1198
 596. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1188
 597. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1147
 598. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1136
 599. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1128
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1114
 601. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1113
 602. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 1083
 603. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1069
 604. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1056
 605. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1042
 606. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 1035
 607. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1032
 608. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 1024
 609. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1009
 610. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 998
 611. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 986
 612. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 961
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 913
 614. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 907
 615. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 899
 616. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 866
 617. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 848
 618. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 842
 619. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 820
 620. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 816
 621. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 786
 622. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 759
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 750
 624. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 736
 625. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 731
 626. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 728
 627. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 722
 628. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 705
 629. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 686
 630. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 683
 631. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 677
 632. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 669
 633. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 667
 634. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 652
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 649
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 641
 637. Wybory ławników
  Wyświetleń: 578
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 568
 639. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 563
 640. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 555
 641. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 550
 642. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 543
 643. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 539
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 528
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 515
 646. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 491
 647. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 487
 648. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 464
 649. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 461
 650. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 451
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 445
 652. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 437
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 432
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 419
 655. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 416
 656. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 416
 657. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 413
 658. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 411
 659. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 400
 660. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 393
 661. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 374
 662. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 367
 663. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 352
 664. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 343
 665. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 334
 666. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 333
 667. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 322
 668. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 297
 669. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 287
 670. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 283
 671. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 275
 672. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 259
 673. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 259
 674. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 256
 675. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 252
 676. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 236
 677. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 232
 678. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 229
 679. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 228
 680. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 222
 681. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 208
 682. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 198
 683. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 192
 684. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 190
 685. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 190
 686. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 182
 687. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 165
 688. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 163
 689. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 148
 690. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 133
 691. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 124
 692. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 117
 693. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 117
 694. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 110
 695. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 93
 696. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 92
 697. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 88
 698. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 74
 699. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 74
 700. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 64
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 10012
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×