Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
964206581782053659469195210001880838591490000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 103667
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 97446
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 70563
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 69779
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 29715
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 27668
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 24942
 8. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 19646
 9. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 19170
 10. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 16520
 11. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 16181
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 15126
 13. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11989
 14. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 11281
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11218
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11054
 17. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 10566
 18. Informacje
  Wyświetleń: 10329
 19. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10314
 20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 10309
 21. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10239
 22. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 10209
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9931
 24. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 9910
 25. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 9808
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 9794
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9689
 28. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9635
 29. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 9621
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9413
 31. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 9412
 32. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 9410
 33. USC
  Wyświetleń: 9409
 34. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9399
 35. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9289
 36. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9142
 37. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9071
 38. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9054
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9032
 40. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8989
 41. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 8937
 42. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8864
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8780
 44. Wójt
  Wyświetleń: 8761
 45. Budżet
  Wyświetleń: 8739
 46. Rok 2011
  Wyświetleń: 8739
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8664
 48. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 8593
 49. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 8585
 50. Petycje
  Wyświetleń: 8528
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 8524
 52. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8426
 53. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 8342
 54. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 8284
 55. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 8278
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8128
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 8048
 58. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8007
 59. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 8001
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7975
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7901
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7859
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7799
 64. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 7773
 65. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7663
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7661
 67. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7543
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7539
 69. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 7538
 70. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 7510
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7431
 72. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7311
 73. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7293
 74. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 7282
 75. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7261
 76. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7261
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7258
 78. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7250
 79. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7225
 80. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7149
 81. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7133
 82. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 7132
 83. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7127
 84. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7124
 85. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7050
 86. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7016
 87. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 7007
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6957
 89. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 6943
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6938
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6919
 92. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6809
 93. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6793
 94. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 6748
 95. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6647
 96. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6616
 97. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6551
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6530
 99. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 6513
 100. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6505
 101. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6386
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 6358
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6266
 104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6187
 105. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 6178
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 6132
 107. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6045
 108. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 6027
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6012
 110. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 6012
 111. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 6006
 112. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 6004
 113. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5985
 114. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 5952
 115. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 5930
 116. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 5863
 117. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5854
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5815
 119. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5770
 120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 5753
 121. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5556
 122. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5522
 123. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 5496
 124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5472
 125. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 5421
 126. Umorzenia
  Wyświetleń: 5387
 127. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 5381
 128. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 5362
 129. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5351
 130. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5327
 131. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 5313
 132. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5307
 133. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 5294
 134. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5283
 135. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 5280
 136. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5242
 137. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5206
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 5197
 139. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5165
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5142
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5122
 142. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 5105
 143. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5104
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5097
 145. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5030
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 5029
 147. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 5001
 148. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4996
 149. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 4978
 150. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4964
 151. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4963
 152. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4955
 153. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 4937
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4896
 155. Rok 2012
  Wyświetleń: 4884
 156. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4862
 157. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 4861
 158. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 4844
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 4843
 160. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 4819
 161. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 4805
 162. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4801
 163. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4795
 164. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 4718
 165. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4715
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4715
 167. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 4692
 168. Rok 2013
  Wyświetleń: 4656
 169. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4654
 170. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4618
 171. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4606
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 4602
 173. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 4591
 174. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4583
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 4528
 176. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4525
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 4520
 178. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4486
 179. Rok 2011
  Wyświetleń: 4484
 180. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 4463
 181. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 4455
 182. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 4452
 183. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 4439
 184. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4433
 185. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4430
 186. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 4422
 187. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 4420
 188. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 4417
 189. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 4414
 190. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 4396
 191. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4395
 192. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4392
 193. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4375
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4374
 195. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 4329
 196. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4322
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4321
 198. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4320
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4307
 200. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4294
 201. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4287
 202. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4252
 203. Rok 2012
  Wyświetleń: 4230
 204. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4228
 205. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4213
 206. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4211
 207. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4200
 208. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 4198
 209. Rok 2013
  Wyświetleń: 4186
 210. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4185
 211. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4185
 212. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4178
 213. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 4177
 214. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 4168
 215. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4157
 216. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4149
 217. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4145
 218. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4141
 219. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4114
 220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4089
 221. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 4080
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 4073
 223. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4070
 224. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 4059
 225. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4058
 226. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4054
 227. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4052
 228. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4047
 229. Rok 2011
  Wyświetleń: 4039
 230. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4034
 231. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4034
 232. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4031
 233. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 4026
 234. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4024
 235. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 4024
 236. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4002
 237. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 4002
 238. Rok 2011
  Wyświetleń: 3992
 239. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 3984
 240. Dyrekcja
  Wyświetleń: 3982
 241. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3981
 242. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 3978
 243. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 3967
 244. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 3955
 245. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3944
 246. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 3942
 247. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3932
 248. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 3931
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3922
 250. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3896
 251. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3884
 252. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3882
 253. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 3880
 254. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3869
 255. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 3869
 256. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 3868
 257. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3865
 258. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 3859
 259. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3857
 260. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 3856
 261. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 3853
 262. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3852
 263. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3850
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3850
 265. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 3841
 266. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 3829
 267. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3828
 268. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 3827
 269. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 3826
 270. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 3807
 271. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3795
 272. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3792
 273. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3789
 274. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3775
 275. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 3773
 276. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3771
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 3770
 278. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 3760
 279. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 3759
 280. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3747
 281. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3745
 282. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3733
 283. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3733
 284. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 3731
 285. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3730
 286. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3726
 287. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3723
 288. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3712
 289. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 3710
 290. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3703
 291. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3699
 292. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 3697
 293. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 3696
 294. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3696
 295. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3693
 296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3691
 297. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 3684
 298. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 3676
 299. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3675
 300. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 3663
 301. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 3660
 302. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3656
 303. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 3656
 304. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3654
 305. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 3638
 306. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 3638
 307. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3636
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 3610
 309. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3608
 310. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3598
 311. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 3597
 312. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 3577
 313. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 3577
 314. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3576
 315. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 3574
 316. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3559
 317. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3558
 318. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3556
 319. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3551
 320. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 3543
 321. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3538
 322. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3531
 323. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 3524
 324. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3521
 325. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 3512
 326. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 3507
 327. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3505
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3498
 329. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 3494
 330. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 3486
 331. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 3486
 332. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3484
 333. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3482
 334. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3478
 335. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3473
 336. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 3467
 337. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3456
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 3445
 339. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 3442
 340. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3429
 341. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 3427
 342. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 3420
 343. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 3413
 344. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3412
 345. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3410
 346. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 3409
 347. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 3385
 348. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3375
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3369
 350. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3367
 351. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 3359
 352. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3352
 353. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 3350
 354. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3348
 355. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3346
 356. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3345
 357. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3340
 358. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3339
 359. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3334
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3328
 361. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3324
 362. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 3321
 363. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 3319
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3318
 365. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3311
 366. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3310
 367. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 3303
 368. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 3297
 369. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 3294
 370. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3293
 371. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3290
 372. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 3286
 373. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3281
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3279
 375. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3272
 376. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 3271
 377. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3260
 378. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3258
 379. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3255
 380. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3252
 381. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 3241
 382. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3229
 383. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3227
 384. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3226
 385. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3223
 386. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 3222
 387. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3215
 388. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 3214
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 3209
 390. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 3201
 391. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3191
 392. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 3184
 393. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3173
 394. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3172
 395. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 3165
 396. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 3161
 397. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 3158
 398. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3158
 399. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3151
 400. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3151
 401. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3150
 402. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3148
 403. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3147
 404. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3145
 405. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3138
 406. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 3132
 407. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3127
 408. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3091
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3091
 410. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 3089
 411. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3080
 412. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 3079
 413. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 3077
 414. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3067
 415. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3064
 416. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 3060
 417. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 3057
 418. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3056
 419. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3050
 420. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3045
 421. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3043
 422. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3042
 423. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3038
 424. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 3031
 425. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3024
 426. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 3022
 427. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3018
 428. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3017
 429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 3011
 430. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2993
 431. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2988
 432. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2986
 433. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 2976
 434. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2975
 435. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 2970
 436. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 2966
 437. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 2962
 438. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2948
 439. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2925
 440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 2919
 441. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2907
 442. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2906
 443. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2892
 444. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2881
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 2861
 446. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2851
 447. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2843
 448. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2815
 449. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 2814
 450. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2801
 451. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2788
 452. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2787
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2774
 454. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2740
 455. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 2736
 456. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2735
 457. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2731
 458. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2727
 459. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 2721
 460. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 2708
 461. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2707
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2706
 463. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 2705
 464. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 2698
 465. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 2694
 466. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2693
 467. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2689
 468. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 2689
 469. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2685
 470. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 2660
 471. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 2652
 472. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2646
 473. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 2629
 474. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2616
 475. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 2608
 476. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 2607
 477. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 2600
 478. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 2593
 479. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2579
 480. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 2573
 481. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2557
 482. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2541
 483. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 2527
 484. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2522
 485. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2521
 486. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2512
 487. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2510
 488. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 2499
 489. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2497
 490. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2482
 491. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2470
 492. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 2467
 493. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 2465
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 2431
 495. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 2417
 496. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 2403
 497. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2394
 498. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2391
 499. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2390
 500. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 2382
 501. USC
  Wyświetleń: 2340
 502. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 2338
 503. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 2317
 504. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 2313
 505. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 2307
 506. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2301
 507. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 2269
 508. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 2241
 509. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 2239
 510. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 2228
 511. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 2226
 512. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2226
 513. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 2225
 514. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2206
 515. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 2197
 516. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 2188
 517. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2182
 518. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 2155
 519. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2118
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 2118
 521. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2109
 522. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2073
 523. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2067
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2050
 525. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2048
 526. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 2012
 527. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 1996
 528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 1991
 529. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1988
 530. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1979
 531. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1977
 532. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1962
 533. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 1926
 534. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 1925
 535. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1924
 536. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 1923
 537. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1913
 538. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1902
 539. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1894
 540. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1883
 541. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1875
 542. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 1875
 543. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1868
 544. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1857
 545. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1853
 546. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1848
 547. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 1833
 548. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1812
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 1809
 550. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1796
 551. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1775
 552. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 1772
 553. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 1767
 554. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 1761
 555. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1759
 556. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1738
 557. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1722
 558. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1707
 559. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1701
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 1699
 561. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 1648
 562. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1636
 563. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1604
 564. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1585
 565. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1583
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 1575
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 1492
 568. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1486
 569. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1441
 570. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 1440
 571. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1435
 572. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 1424
 573. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1413
 574. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1395
 575. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1394
 576. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1380
 577. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1375
 578. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1366
 579. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1355
 580. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1342
 581. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1318
 582. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 1316
 583. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1263
 584. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1247
 585. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 1180
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1167
 587. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 1121
 588. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 1117
 589. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 1104
 590. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 1094
 591. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 1071
 592. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1048
 593. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1026
 594. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 1013
 595. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 997
 596. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 991
 597. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 984
 598. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 975
 599. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 951
 600. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 935
 601. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 933
 602. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 929
 603. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 901
 604. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 901
 605. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 894
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 885
 607. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 840
 608. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 829
 609. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 826
 610. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 814
 611. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 798
 612. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 789
 613. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 773
 614. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 756
 615. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 727
 616. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 723
 617. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 713
 618. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 702
 619. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 666
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 646
 621. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 643
 622. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 631
 623. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 603
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 591
 625. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 588
 626. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 577
 627. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 570
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 544
 629. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 535
 630. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 504
 631. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 484
 632. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 480
 633. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 477
 634. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 472
 635. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 472
 636. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 448
 637. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 447
 638. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 445
 639. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 439
 640. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 436
 641. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 425
 642. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 425
 643. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 411
 644. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 411
 645. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 394
 646. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 358
 647. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 354
 648. Wybory ławników
  Wyświetleń: 335
 649. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 321
 650. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 307
 651. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 298
 652. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 297
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 289
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 282
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 274
 656. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 273
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 267
 658. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 246
 659. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 230
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 218
 661. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 195
 662. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 189
 663. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 188
 664. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 171
 665. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 139
 666. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 122
 667. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 121
 668. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 118
 669. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 112
 670. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 110
 671. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 97
 672. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 94
 673. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 86
 674. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 81
 675. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 68
 676. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 64
Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  10-07-2013 08:04
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennik
  odwiedzin: 9689
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×