Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację

o  wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbyły się w dniu 14 grudnia 2018r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. II przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, na działce oznaczonej numerem 162 k.m2,, o pow. 2,5000 ha dla której prowadzona jest KW nr OP1N/00018899/1. Działka zabudowana na której znajdują się:

- budynek portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą,

- wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 618,45m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnej, z dachem dwuspadowym krytym eternitem,

- cielętnik o powierzchni użytkowej 151,34 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn o powierzchni użytkowej 439,92 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn na zboże z częścią biurową o powierzchni użytkowej 993,58 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- wiata z koszem zasypowym i wieżą o powierzchni zabudowy 98,00 m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym blacha falistą,

- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,43 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn nawozowy o powierzchni użytkowej 968,20 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- budynek wagi o powierzchni użytkowej 23,25 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: PSz,P-9 teren istniejącej bazy magazynowo- składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian.

 

                        Cena  wywoławcza  wynosi: 5 000,00 zł (netto)

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 17.12.2018 r. do 24.12.2018 r.  na stronie internetowej tut. Urzędu oraz, www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2018
  przez: Justyna Maluśki
 • opublikowano:
  17-12-2018 10:45
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  17-12-2018 10:45
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 1652
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl