Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza mieszkańców gminy Kamiennik do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w przedmiocie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 11.02.2019 r. do dnia 20.02.2019 r. włącznie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji przesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik drogą elektroniczną na adres , osobiście w Urzędzie Gminy Kamiennik, 48-388 Kamiennik, ul. 1 Maja 69, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Kamiennik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

UZASADNIENIE

Niniejsze konsultacje są przeprowadzane w związku z potrzebą zmiany uchwał nadających statuty poszczególnym sołectwom Gminy Kamiennik, a to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie wydłużenia kadencji Wójta Gminy i Rady Gminy Kamiennik, celem ujednolicenia kadencyjności wydłużonego do okresu 5 lat, w ocenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego niezbędne stało się także wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 letniej na 5 letnią.

W związku z wykonywaniem powyższej zmiany uregulowano również zapis dotyczący zwoływania Zebrania Wiejskiego w przypadku odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej co nie było do tej pory jednoznacznie uregulowane.

W projekcie uchwały dotyczącym zmiany Statutu Sołectwa Goworowice uregulowano również nazwę Sołectwa.


PDFZarządzenie Nr 12-2019 Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeprowadzenia kosultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Białowieża.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Chociebórz.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Cieszanowice.pdf

PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Goworowice.pdf

PDFZałącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Kamiennik.pdf

PDFZałącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Karłowice Małe.pdf

PDFZałącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Karłowice Wielkie.pdf

PDFZałącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Kłodobok.pdf

PDFZałącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Lipniki.pdf

PDFZałącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Ogonów.pdf

PDFZałącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Szklary.pdf

PDFZałącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Wilemowice.pdf

PDFZałącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Sołectwo Zurzyce.pdf

DOCXZałącznik nr 14 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 - Formularz uwag do projektu.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2019
  przez: Anna Czaja
 • opublikowano:
  08-02-2019 13:31
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  08-02-2019 14:02
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 387
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×