Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 12 lutego 2019 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019

            Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019.

§ 2.   W skład Komisji wchodzą:

            1. Anna Czaja                                                          -Przewodnicząca Komisji,

            2. Jarosław Kogus                                                    -Członek Komisji,

            3. Ewa Wisła – Nawerska                                         -Członek Komisji.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                               /-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2019
  przez: Anna Czaja
 • opublikowano:
  12-02-2019 10:34
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  12-02-2019 10:35
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 404
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×