Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 19 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Kamiennik podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, Wilemowice

Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 28, 48-388 Kamiennik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwa: Chociebórz, Lipniki

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Lipniki 109, 48-388 Kamiennik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwo: Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Zurzyce

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Karłowice Wielkie 52, 48-388 Kamiennik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwo: Szklary

Świetlica Wiejska, Szklary 132a, 48-388 Kamiennik

5

Sołectwa: Białowieża z przys. Siodłary i Suliszów, Goworowice z przys. Tarnów, Ogonów

Świetlica Wiejska, Goworowice 55, 48-388 Kamiennik

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kamiennik najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

Metryczka
 • wytworzono:
  19-04-2019
  przez: Alina Kadłubska
 • opublikowano:
  19-04-2019 08:31
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  19-04-2019 08:32
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 795
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl