Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych

za  I  kwartał 2019 roku

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 869) przedstawiam informację kwartalną:

 

 1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za I kwartał 2019 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

16 632 934,90

4 902 227,58

29,47

     A.1. Dochody bieżące

15 898 204,90

4 901 778,03

30,83

     A.2.Dochody majątkowe

734 730,00

449,55

0,06

B.  WYDATKI

17 212 258,90

4 169 268,09

24,22

      B.1. Wydatki bieżące

15 809 258,90

4 128 376,61

26,11

      B.2. Wydatki majątkowe

1 403 000,00

40 891,48

2,91

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-579 324,00

732 959,49

-

 

 1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr IV/29/19 z dnia 14 lutego 2019 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok w wysokości 7 100,58 zł.

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  03-06-2019
  przez: Krystyna Żukowska
 • opublikowano:
  03-06-2019 10:06
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  03-06-2019 10:07
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 1075
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl