Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023

Rejestr Uchwał Rady Gminy Kamiennik stanowiących prawo miejscowe

Kadencja 2018 - 2023

Lp.

Uchwała Nr

Rady Gminy Kamiennik

z dnia

w sprawie

Ogłoszenie uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

1.

 

Nr II/9/18

6 grudnia 2018 r.

 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

 

poz. 3480

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

2.

 

 

Nr II/10/18

6 grudnia 2018 r.

 

opłaty targowej

 

poz. 3481

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

3.

 

 

Nr II/11/18

6 grudnia 2018 r.

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

 

poz. 3482

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

4.

 

 

Nr II/13/18

6 grudnia 2018 r.

 

zmiany budżetu gminy

 

poz. 3718

z dnia 28.12.2018 r.

 

 

5.

 

 

Nr II/14/18

6 grudnia 2018 r.

 

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym

 

poz. 3483

z dnia 13.12.2018 r.

 

 

6.

 

Nr III/20/18

20 grudnia 2018 r.

 

 

ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki

 

poz. 3719

z dnia 28.12.2018

 

 

7.

 

 

Nr III/26/18

20 grudnia 2018 r.

 

 

uchwały budżetowej na 2019 rok

 

poz. 209

z dnia 14.01.2019 r.

 

8.

 

 

Nr IV/26/19

14 lutego 2019 r.

 

 

zmiany budżetu gminy

 

poz. 771

z dnia 25.02.2019 r.

 

9.

 

 

Nr V/31/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów
i Siodłary

 

 

poz. 985

z dnia 12.03.2019 r.

 

10.

 

 

Nr V/32/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz

 

poz. 986

z dnia 12.03.2019 r.

 

11.

 

 

Nr V/33/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice

 

poz. 987  

z dnia 12.03.2019 r.

 

12.

 

 

Nr V/34/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Goworowice

 

poz. 988

z dnia 12.03.2019 r.

 

13.

 

 

Nr V/35/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik

 

poz. 989

z dnia 12.03.2019 r.

 

14.

 

 

Nr V/36/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe

 

poz. 990

z dnia 12.03.2019 r.

 

15.

 

 

Nr V/37/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie

 

poz. 991

z dnia 12.03.2019 r.

 

16.

 

 

Nr V/38/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok

 

poz. 992

z dnia 12.03.2019 r.

 

 

17.

 

Nr V/39/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Lipniki

 

poz. 993

z dnia 12.03.2019 r.

 

18.

 

 

Nr V/40/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Ogonów

 

poz. 994

z dnia 12.03.2019 r.

 

19.

 

 

Nr V/41/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Szklary

 

poz. 995

z dnia 12.03.2019 r.

 

20.

 

 

Nr V/42/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice

 

poz. 996

z dnia 12.03.2019 r.

 

21.

 

 

Nr V/43/19

5 marca 2019 r.

 

 

zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce

 

poz. 997

z dnia 12.03.2019 r.

 

22.

 

 

Nr V/43/19

5 marca 2019 r.

 

 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

poz. 998

z dnia 12.03.2019 r.

 

23.

 

 

Nr VI/45/19

5 marca 2019 r.

 

 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku

 

poz. 999

z dnia 12.03.2019 r.

 

24.

 

 

Nr V/46/19

5 marca 2019 r.

 

 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Kamiennik

 

 

poz. 1000

z dnia 12.03.2019 r.

 

25.

 

 

Nr VI/49/19

30 kwietnia 2019 r.

 

 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 

 

poz. 1767

z dnia 10.05.2019 r.

 

26.

 

 

Nr VI/50/19

30 kwietnia 2019 r.

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz

 

poz. 1804

z dnia 15.05.2019 r.

 

 

27.

 

 

Nr VI/51/19

30 kwietnia 2019 r.

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice

 

poz. 1805

z dnia 15.05.2019 r.

 

 

28.

 

 

Nr VI/53/19

30 kwietnia 2019 r.

 

zmiany budżetu gminy

 

poz. 1819

z dnia 16.05.2019 r.

 

 

29.

 

 

Nr VI/54/19

30 kwietnia 2019 r.

 

poboru podatków w drodze inkasa

 

poz. 1768

z dnia 10.05.2019 r.

 

30.

 

 

Nr VII/60/19

11 czerwca 2019 r.

 

określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

poz. 2306

z dnia 05.07.2019 r.

 

31.

 

 

Nr VII/61/19

11 czerwca 2019 r.

 

zmiany uchwały

 

poz. 2137

z dnia 21.06.2019 r.

 

32.

 

 

Nr VII/63/19

11 czerwca 2019 r.

 

zmiany budżetu gminy

 

poz. 2177

z dnia 26.06.2019 r.

 

33.

 

 

Nr VIII/65/19

10 września 2019 r.

 

zmiany uchwały

 

poz. 2900

z dnia 18.09.2019 r.

 

34.

 

 

Nr VIII/66/19

10 września 2019 r.

 

określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

poz. 2901

z dnia 18.09.2019 r.

 

35.

 

 

Nr VIII/69/19

10 września 2019 r.

 

zmiany budżetu gminy

 

poz. 2902

z dnia 18.09.2019 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2019
  przez: Anna Czaja
 • opublikowano:
  17-06-2019 11:24
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 07:57
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl