Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2020 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

14 733,49

1 227,79

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 261,90

438,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

22 550,99

1 8079,25

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w oddziale przedszkolnym

18 166,07

1 513,84

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

18 629,78

1 552,48

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

195

183

12

Oddziały przedszkolne

38

37

1

Przedszkole

23

23

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,000

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2020
  przez: Jolanta Sączek
 • opublikowano:
  22-01-2020 11:14
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 434
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl