Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały RIO

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące Gminy Kamiennik


PDFUchwała RIO nr 300-2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2019 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 1472019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 21-2019 z dn. 23-01-2019 r. dotycząca o pinii o możliwości sfinansow. deficytu.pdf

PDFUchwała RIO nr 746-2018 z dn. 23.01.2019 r. dotycząca opinii o prawidłowości kwoty długu.pdf

PDFUchwała RIO nr 493-2018 z dnia 14.12.2018 r. dotycząca opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 492-2018 z dnia 14.12.2018 r. dotycząca opinii o mozliwości sfinansowania deficytu w 2019 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 491-2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej na 2019 r..pdf

PDFUchwała RIO nr 333-2018 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf

PDFUchwała RIO nr 140-2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wyk. budzetu za 2017 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 33-2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej.pdf

PDFUchwała RIO nr 735-2017 w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.pdf

PDFUchwała nr 443-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała nr 430-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf

PDFUchwała nr 429-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf

PDFUchwała RIO Nr 147-217 z dn. 4.05.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf

PDFUchwała RIO Nr 58-2017 z dn. 8.02.2017 r. w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik na 2017 rok.pdf

PDFUchwała RIO Nr 8-2017 z dn. 8.02.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO Nr 426-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO Nr 425-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowana deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

PDFUchwała RIO Nr 424-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

PDFUchwała RIO Nr 147-2016 z dn. 12.04.2016 r. w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO nr 40-2016 z dn. 27.01.2016 r. w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2016.pdf

PDFUchwała RIO nr 732-2015 z dn. 27.01.2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2016 Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO Nr 444-2015 z dn. 1.12.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.PDF

PDFUchwała RIO Nr 443-2015 z dn. 1.12.2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Kamiennik.PDF

PDFUchwała RIO Nr 442-2015 z dn. 1.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Gminy Kamiennik.PDF

PDFUchwała RIO Nr 62-2015 z dn. 9.02.2015 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO Nr 61-2015 z dn. 9.02.2015 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022 Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO nr 499-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała RIO nr 498-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała RIO nr 497-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała RIO nr 121-2014 z dn. 30.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 677-2013 z dn. 8.01.2014 r. w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu nr 664-2014 z dn. 10.01.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF na lata 2014 - 20124.PDF

PDFUchwała RIO nr 113-2013 z dn. 26.04.2013 r.w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 163-2013 z dn. 24.04.2014 r. w sprawie możliwości spłaty długoterminowych pożyczek i kredytów.pdf

PDFUchwała RIO nr 551-2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 r..pdf

PDFUchwała RIO nr 552-2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała RIO nr 46-2013 z dn. 6.02.2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2013
  przez: Krystyna Żukowska
 • opublikowano:
  26-02-2013 11:29
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 11:49
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 11579
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×