Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania

WAŻNE!!!

 

OGŁOSZENIE O ODŚNIEŻANIU CHODNIKÓW!!!

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

 

zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jednym  z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

 

Według w/w ustawy właścicielem chodnika jest także: współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo w użytkowaniu, których powinnością jest oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń      z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

 

 Nie wykonanie obowiązku związanego z odśnieżaniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 w/w ustawy. Ponadto właściciele nieruchomości biorą na siebie ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla przechodniów, którzy ulegli wypadkom wskutek nie odśnieżenia lub oblodzenia chodnika.

.

 

                                                                     

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       Kazimierz Cebrat
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska
Data wytworzenia: 2012-12-10Metryczka
  • opublikowano:
    10-12-2012 10:40
    przez: Marcin Minkowicz
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×