Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1]) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

 

 (WYCIĄG)

 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Okręg wyborczy nr 21 – obejmujący cały obszar województwa opolskiego.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.

 

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Okręg wyborczy nr 51 – część województwa opolskiego obejmująca obszary powiatów: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 52 – część województwa opolskiego obejmująca obszar powiatu: opolski oraz miasta na prawach powiatu: Opole.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 53 – część województwa opolskiego obejmująca obszary powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Opolu przy
ul. Piastowskiej 14.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

/-/  Stefan J. Jaworski



[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.



 

Podmiot udostępniający: Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusława Pająk
Data wytworzenia: 2011-08-17



Metryczka
  • opublikowano:
    18-08-2011 10:55
    przez: Marcin Minkowicz
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl