Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Inne druki i wnioski

W załącznikach wnioski i druki do pobrania


DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

DOCRozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.doc

DOCWniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytkach.doc

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której.pdf

PDFWzór wniosku o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik.pdf

DOCWniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa.doc

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

DOCDruk naliczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.doc

DOCWniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc

PDFWniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

DOCDeklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012.doc

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Kamiennik w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2011
  przez: Urząd Gminy Kamiennik
 • opublikowano:
  24-06-2011 08:28
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  10-04-2018 14:24
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 11300
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl