Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

1.             działka nr 119/9 o pow. 0,0497 ha zapisana w księdze wieczystej nr 54491 położona w Szklarach zabudowana budynkiem parterowym, dwulokalowym Nr 59a  (sklep spożywczy) . Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy Nr 2 U o pow. 114,90m2  wraz z udziałem w działce w 1149/2577 częściach  Nieruchomość wolna od obciążeń. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania  Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary teren ten jest oznaczony jako teren zabudowy usługowej

              Wartość nieruchomości wynosi 70 000 zł + 23% VAT

              Sprzedaż  nastąpi w drodze przetargu Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ /20.11.2013 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl .

                                                                                                                            

                                                                                                             

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

1.             działka nr 37/4 o pow. 0,92 ha położona w Ogonowie zapisana w księdze wieczystej nr 38795. Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony. Wysokość czynszu wynosi 200 zł rocznie. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2013
  przez: Magdalena Wisła
 • opublikowano:
  20-11-2013 08:06
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 3492
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl