Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/2014

Wójta Gminy Kamiennik

z  dnia  01 września  2014 roku

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

           

                                                                      

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

1) Kamiennik, tablice ogłoszeniowe przy ulicy:

 1. 1 go Maja 28 ( parking  przed ZSO w Kamienniku )
 2. 1 go Maja 69 ( Urząd Gminy )
 3. Plac Dworcowy

2) Tablice ogłoszeniowe w sołectwach: Białowieża, Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce.

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.

                                                                      

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                     

 

                         

                                                                Wójt Gminy Kamiennik

                                                                   /-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  10-09-2014
  przez: Bogusława Zapotoczna - Pająk
 • opublikowano:
  10-09-2014 09:39
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  10-09-2014 09:52
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2803
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl