Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 7 kwietnia 2015r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  podaję do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego  i głosowania przez pełnomocnika w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nr obwodu

Granice obwodu                  

            Siedziba Obwodowej

             Komisji Wyborczej

      1.

Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, Wilemowice

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kamienniku,

ul.1Maja 28, Kamiennik

 

Lokal dostosowany do osób niepełnosprawnych

 

 

      2.

Sołectwa: Chociebórz, Lipniki

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach, Lipniki 109

 

Lokal dostosowany do  osób niepełnosprawnych

 

 

3.

Sołectwo Karłowice Wlk.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wlk. 52

 

 

      4.

Sołectwa: Szklary

 

Świetlica Wiejska w Szklarach, Szklary 132A

      5.

Sołectwa: Białowieża z przys. Suliszów, Siodłary, Goworowice z przys. Tarnów

Świetlica Wiejska w Goworowicach, Goworowice 55

6.

Sołectwa: Karłowice Małe, Kłodobok, Ogonów, Zurzyce

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wlk. 52

 

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą w godzinach od 700 do 2100.

 

Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy, w lokalach przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której jest wpisany do rejestru wyborców w terminie do 27.04.2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, glosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wyborca składa do Wójta Gminy Kamiennik w terminie do 04.05.2015 r. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania- głosowanie korespondencyjne jest wyłączone

 

Bliższe informacje udostępniane są  w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. 9 i 10 lub telefonicznie pod numerem 77/43 12 144 w.18 i 20 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

 /-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  10-04-2015
  przez: Bogusława Zapotoczna - Pająk
 • opublikowano:
  10-04-2015 07:35
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 3447
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×