Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.

Na podstawie art. 78e ust.1 ustawy o systemie oświaty Urząd Gminy Kamiennik informuję, że
w wyniku aktualizacji poczynając od 1 lutego 2017 r. :

 1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kamiennik, zgodnie ze sprawozdaniem Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. wynosi: 40 dzieci
 2. Podstawowa kwota dotacji na dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w przedszkolu publicznym wynosi: 8.964,88 zł rocznie, czyli 747,07 zł miesięcznie
 3. Podstawowa kwota dotacji dla ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jst wynosi: 9.888,21 zł rocznie, czyli 824,02 zł miesięcznie
 • jednocześnie informuję, iż w poprzedniej informacji statystyczna liczba dzieci podana była
  z uwzględnieniem dzieci z oddz. przedszkolnych
Metryczka
 • wytworzono:
  07-03-2017
  przez: Jolanta Sączek
 • opublikowano:
  07-03-2017 09:12
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 10915
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl