Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Deratyzacja - akcja wiosenna 2017

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamiennik Nr 27/2016 z dnia 18.04.2016r. w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik zarządza się przeprowadzenie powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji (tępienia szczurów i myszy)
w terminie:

od 1 maja 2017r. do 10 maja 2017r. – akcja wiosenna

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamiennik, w których prowadzona jest hodowla zwierząt. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

W związku z akcją deratyzacji zaleca się ww. podmiotom władającym nieruchomościami:

 1. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
 2. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
 3. wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
 4. wyłożenie trutek w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian,
  na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych.

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, stosując je ściśle wg wskazań znajdujących się w poszczególnych preparatach.

Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 do 10 maja 2017r. według zasad właściwych dla danego preparatu. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnienie wyłożonej trutki.

Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt.

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 10 maja z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2017
  przez: Monika Łukomska
 • opublikowano:
  27-04-2017 12:18
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  27-04-2017 12:21
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2323
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl