Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 12.06.2017r. decyzji Wójta Gminy Kamiennik Nr OŚ.6220.2.2016.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej” przewidzianego do realizacji na działkach nr 112/33 i 112/34 w miejscowości Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek z dnia 7 kwietnia 2017r. firmy Comfort Plus M. Pankiewicz A. Pietrzak, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Sudeckiej 7B, 48-303 Nysa.

Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku,
ul. 1 Maja 69, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                          /-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2017
  przez: Monika Łukomska
 • opublikowano:
  12-06-2017 12:17
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  12-06-2017 12:18
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2103
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl