Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer
95/2017/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 24 sierpnia 2017r. dotację na  dofinansowanie zadania
pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w 2017r.„. Kwota dotacji wyniesie do 80,56% kosztów kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 10 180,01 zł brutto, z czego:

  •  80,56% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu oraz
  • 19,44% ze środków budżetu Powiatu Nyskiego oraz budżetu Gminy Kamiennik

W ramach realizowanego zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 12,06 Mg odpadów.

 

WYDZIAŁY URZĘDU