Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Kamiennik przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.:

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

1.

 

Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

148.000,00 zł

II 2018

2.

Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

518.000,00 zł

III 2018

3.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

336.000,00 zł

VI 2018

 
Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2018
  przez: Jarosław Kogus, Monika Łukomska
 • opublikowano:
  18-01-2018 07:50
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  18-01-2018 07:53
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 4186
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl