Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji oświatowej

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2018 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego

11 941,68

995,14

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola publicznego

8 748,00

729,00

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego/ przedszkola publicznego objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

4 915,01

409,58

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Liczba uczniów

Szkoły podstawowe

151

Oddziały przedszkolne

38

Przedszkole

41

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,031

Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2018
  przez: Jolanta Sączek
 • opublikowano:
  15-02-2018 11:04
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  06-03-2018 11:13
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 3713
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl