Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 44534Luty: 20841Marzec: 20281Kwiecień: 17289Maj: 19902Czerwiec: 45107
Lipiec: 14930Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 78636Luty: 74340Marzec: 55178Kwiecień: 51107Maj: 56523Czerwiec: 32042
Lipiec: 43592Sierpień: 50778Wrzesień: 22024Październik: 37289Listopad: 47826Grudzień: 35031
Rok 2022
Styczeń: 155889Luty: 87034Marzec: 85199Kwiecień: 80802Maj: 84482Czerwiec: 87549
Lipiec: 82044Sierpień: 97285Wrzesień: 100816Październik: 113616Listopad: 91430Grudzień: 81788
Rok 2021
Styczeń: 87749Luty: 68914Marzec: 85400Kwiecień: 78587Maj: 92569Czerwiec: 84425
Lipiec: 143879Sierpień: 86498Wrzesień: 78825Październik: 167579Listopad: 81929Grudzień: 83750
Rok 2020
Styczeń: 85471Luty: 87645Marzec: 92642Kwiecień: 105588Maj: 112360Czerwiec: 86805
Lipiec: 101447Sierpień: 92576Wrzesień: 84933Październik: 91282Listopad: 82737Grudzień: 70008
Rok 2019
Styczeń: 96420Luty: 65817Marzec: 82053Kwiecień: 65946Maj: 91952Czerwiec: 100018
Lipiec: 80838Sierpień: 81942Wrzesień: 68546Październik: 70379Listopad: 74374Grudzień: 74709
Rok 2018
Styczeń: 74644Luty: 55794Marzec: 71201Kwiecień: 70803Maj: 74559Czerwiec: 74727
Lipiec: 69450Sierpień: 64734Wrzesień: 60689Październik: 84966Listopad: 87526Grudzień: 104494
Rok 2017
Styczeń: 42844Luty: 23083Marzec: 43648Kwiecień: 51335Maj: 43753Czerwiec: 55566
Lipiec: 53169Sierpień: 40198Wrzesień: 46279Październik: 64854Listopad: 66196Grudzień: 69827
Rok 2016
Styczeń: 29738Luty: 29855Marzec: 30689Kwiecień: 34050Maj: 36833Czerwiec: 26831
Lipiec: 27443Sierpień: 32372Wrzesień: 31324Październik: 43023Listopad: 26567Grudzień: 40678
Rok 2015
Styczeń: 15326Luty: 12040Marzec: 14995Kwiecień: 17973Maj: 23330Czerwiec: 15302
Lipiec: 18349Sierpień: 23737Wrzesień: 24023Październik: 21288Listopad: 25589Grudzień: 27748
Rok 2014
Styczeń: 9390Luty: 11922Marzec: 11128Kwiecień: 15159Maj: 15785Czerwiec: 13278
Lipiec: 14757Sierpień: 16646Wrzesień: 14111Październik: 15578Listopad: 18963Grudzień: 17942
Rok 2013
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 54Sierpień: 1451Wrzesień: 3990Październik: 7938Listopad: 7538Grudzień: 7178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 218847
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 196006
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 176841
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 155937
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 74435
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 68583
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 56926
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 40115
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 35998
 10. Informacje
  Wyświetleń: 34803
 11. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 34101
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2024
  Wyświetleń: 32254
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 30326
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 28044
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 23894
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 21911
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 21520
 18. Budżet
  Wyświetleń: 21490
 19. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 21187
 20. Petycje
  Wyświetleń: 20927
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 20664
 22. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 20583
 23. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 20086
 24. USC
  Wyświetleń: 19751
 25. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 19587
 26. Wójt
  Wyświetleń: 19473
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 19202
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 19028
 29. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 19018
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18894
 31. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 18457
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 18370
 33. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 18066
 34. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 17986
 35. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 17669
 36. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 17620
 37. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 17400
 38. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 17124
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 17023
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 16807
 41. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16746
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 16726
 43. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16657
 44. Rok 2011
  Wyświetleń: 16650
 45. Statut Gminy
  Wyświetleń: 16553
 46. Rok 2012
  Wyświetleń: 16424
 47. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 16355
 48. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 16281
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 16152
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15992
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15985
 52. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 15763
 53. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 15755
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15359
 55. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 15328
 56. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 15237
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15213
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15146
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15125
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14983
 61. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14920
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14718
 63. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14674
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14617
 65. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 14603
 66. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 14577
 67. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 14488
 68. Referendum 2015
  Wyświetleń: 14484
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14469
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14448
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14372
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14366
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14332
 74. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 14213
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14126
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 13987
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13886
 78. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 13476
 79. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 13061
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12921
 81. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12795
 82. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12696
 83. USC
  Wyświetleń: 12602
 84. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12536
 85. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 12411
 86. Rok 2011
  Wyświetleń: 12244
 87. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 12076
 88. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 12073
 89. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 12045
 90. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 12014
 91. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11871
 92. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 11651
 93. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11633
 94. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11614
 95. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 11612
 96. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11610
 97. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11602
 98. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11541
 99. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 11429
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 11392
 101. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 11372
 102. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 11367
 103. Rok 2013
  Wyświetleń: 11360
 104. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11286
 105. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 11212
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 11154
 107. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 11147
 108. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 11136
 109. Rok 2012
  Wyświetleń: 11105
 110. Rok 2012
  Wyświetleń: 11083
 111. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 11041
 112. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10947
 113. Rok 2013
  Wyświetleń: 10923
 114. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 10850
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10816
 116. Umorzenia
  Wyświetleń: 10741
 117. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 10691
 118. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10671
 119. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 10666
 120. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10652
 121. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 10641
 122. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 10608
 123. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10551
 124. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 10495
 125. Rok 2011
  Wyświetleń: 10471
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10450
 127. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10365
 128. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 10305
 129. Rok 2012
  Wyświetleń: 10271
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 10257
 131. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 10221
 132. Rok 2011
  Wyświetleń: 10201
 133. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 10183
 134. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10173
 135. Rok 2013
  Wyświetleń: 10171
 136. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 10151
 137. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 10093
 138. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 10036
 139. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10010
 140. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9996
 141. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9917
 142. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9892
 143. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9864
 144. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9708
 145. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 9626
 146. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 9624
 147. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9619
 148. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9619
 149. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 9491
 150. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 9427
 151. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 9378
 152. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 9374
 153. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 9344
 154. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9314
 155. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9305
 156. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 9305
 157. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 9287
 158. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 9213
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9210
 160. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9203
 161. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9192
 162. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9183
 163. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 9177
 164. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9171
 165. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 9043
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 9037
 167. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8996
 168. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8981
 169. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8937
 170. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8917
 171. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8909
 172. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8904
 173. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8894
 174. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8885
 175. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8881
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8864
 177. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8817
 178. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8805
 179. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8771
 180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8747
 181. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8730
 182. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8713
 183. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8710
 184. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8707
 185. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8706
 186. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8697
 187. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8658
 188. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8652
 189. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8625
 190. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8604
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8586
 192. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8583
 193. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8563
 194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 8461
 195. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8455
 196. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 8431
 197. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 8422
 198. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8415
 199. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 8412
 200. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8388
 201. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 8387
 202. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 8379
 203. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8371
 204. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 8364
 205. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 8364
 206. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 8334
 207. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 8319
 208. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8300
 209. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8275
 210. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8269
 211. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8261
 212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8224
 213. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 8222
 214. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8222
 215. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 8216
 216. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 8200
 217. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 8187
 218. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8186
 219. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 8172
 220. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 8171
 221. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 8156
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 8138
 223. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 8132
 224. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8130
 225. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 8123
 226. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 8122
 227. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 8092
 228. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 8084
 229. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8083
 230. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 8076
 231. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8074
 232. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 8065
 233. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8064
 234. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8063
 235. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8061
 236. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 8057
 237. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8050
 238. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8035
 239. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8013
 240. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7990
 241. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7987
 242. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7986
 243. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7978
 244. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7951
 245. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7928
 246. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7915
 247. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7887
 248. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7879
 249. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7826
 250. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 7820
 251. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7814
 252. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7798
 253. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7789
 254. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7789
 255. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7786
 256. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7758
 257. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7753
 258. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 7746
 259. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7739
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7734
 261. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7733
 262. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7729
 263. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 7728
 264. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7713
 265. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7709
 266. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7678
 267. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7674
 268. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7668
 269. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7659
 270. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7640
 271. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7633
 272. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7618
 273. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7601
 274. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 7599
 275. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7597
 276. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7596
 277. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 7593
 278. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7567
 279. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 7560
 280. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7552
 281. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7550
 282. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7522
 283. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7517
 284. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7507
 285. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7496
 286. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 7493
 287. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7488
 288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7487
 289. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 7479
 290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7478
 291. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7475
 292. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7462
 293. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 7455
 294. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7454
 295. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7422
 296. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7415
 297. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 7396
 298. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7387
 299. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 7358
 300. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7356
 301. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7340
 302. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 7334
 303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 7326
 304. Wybory ławników
  Wyświetleń: 7324
 305. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7322
 306. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7315
 307. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7311
 308. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7311
 309. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 7302
 310. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 7297
 311. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 7294
 312. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7291
 313. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 7284
 314. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 7279
 315. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7277
 316. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7239
 317. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7235
 318. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7227
 319. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 7216
 320. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 7200
 321. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7196
 322. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 7186
 323. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7178
 324. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 7166
 325. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7160
 326. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 7151
 327. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 7151
 328. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 7114
 329. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7108
 330. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 7107
 331. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 7106
 332. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7104
 333. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 7104
 334. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 7080
 335. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 7062
 336. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7035
 337. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 7034
 338. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 7024
 339. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 7020
 340. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7012
 341. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 7007
 342. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 7000
 343. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6989
 344. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6984
 345. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6978
 346. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6971
 347. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6930
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6913
 349. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6898
 350. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6891
 351. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6883
 352. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6871
 353. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6864
 354. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6861
 355. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6858
 356. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6858
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6855
 358. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6839
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6839
 360. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6835
 361. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6835
 362. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 6803
 363. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6801
 364. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6795
 365. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6791
 366. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6787
 367. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6781
 368. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6773
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6754
 370. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6742
 371. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6741
 372. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 6740
 373. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6739
 374. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6728
 375. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6718
 376. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6710
 377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6697
 378. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6689
 379. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6670
 380. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6668
 381. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6665
 382. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 6652
 383. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6647
 384. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6639
 385. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6637
 386. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6632
 387. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6623
 388. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6612
 389. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6612
 390. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6602
 391. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6600
 392. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6593
 393. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6593
 394. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6574
 395. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6571
 396. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6565
 397. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6549
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6548
 399. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 6531
 400. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6528
 401. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6510
 402. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 6503
 403. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6493
 404. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6493
 405. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6485
 406. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6482
 407. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6482
 408. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6479
 409. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6477
 410. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6473
 411. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6467
 412. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6467
 413. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6464
 414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6462
 415. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6446
 416. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6445
 417. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6445
 418. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6441
 419. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6439
 420. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 6432
 421. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6426
 422. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 6426
 423. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 6425
 424. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6414
 425. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 6413
 426. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6410
 427. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6407
 428. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6397
 429. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna 2018
  Wyświetleń: 6385
 430. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6382
 431. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 6377
 432. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6376
 433. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6359
 434. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6358
 435. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 6350
 436. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6341
 437. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6320
 438. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6308
 439. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 6306
 440. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6297
 441. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 6297
 442. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6297
 443. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 6296
 444. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6291
 445. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6285
 446. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6274
 447. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 6272
 448. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 6265
 449. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 6264
 450. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 6226
 451. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 6221
 452. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6212
 453. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6209
 454. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 6205
 455. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 6200
 456. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 6192
 457. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 6192
 458. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 6180
 459. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6174
 460. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 6170
 461. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 6157
 462. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 6154
 463. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6137
 464. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 6136
 465. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 6134
 466. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 6134
 467. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 6131
 468. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 6123
 469. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 6092
 470. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 6090
 471. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6085
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6081
 473. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 6078
 474. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6066
 475. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6045
 476. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 6034
 477. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6029
 478. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 6024
 479. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 6020
 480. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 6015
 481. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 6011
 482. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 6006
 483. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5986
 484. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5970
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5962
 486. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5956
 487. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5955
 488. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5953
 489. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5951
 490. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5951
 491. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5933
 492. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5933
 493. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5932
 494. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5932
 495. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5929
 496. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5925
 497. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5914
 498. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5914
 499. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5896
 500. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5889
 501. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5878
 502. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5872
 503. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5835
 504. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5821
 505. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5820
 506. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5812
 507. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5811
 508. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5797
 509. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5796
 510. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5795
 511. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5785
 512. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5768
 513. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5763
 514. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5758
 515. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5748
 516. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5746
 517. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5738
 518. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 5730
 519. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5725
 520. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5721
 521. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 5720
 522. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 5709
 523. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 5707
 524. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5705
 525. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5687
 526. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5680
 527. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5655
 528. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5648
 529. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5637
 530. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5624
 531. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5613
 532. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5609
 533. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5582
 534. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5579
 535. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5577
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5576
 537. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5570
 538. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5548
 539. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5547
 540. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5545
 541. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5517
 542. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5475
 543. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5473
 544. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5471
 545. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5459
 546. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5454
 547. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5449
 548. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5448
 549. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5445
 550. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5445
 551. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 5436
 552. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 5432
 553. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5421
 554. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5410
 555. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5407
 556. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 5398
 557. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5395
 558. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5393
 559. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5390
 560. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5388
 561. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5378
 562. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 5372
 563. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 5370
 564. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 5361
 565. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5357
 566. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5345
 567. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5331
 568. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5329
 569. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5326
 570. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5317
 571. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 5313
 572. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5307
 573. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 5306
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5303
 575. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 5277
 576. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5271
 577. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5269
 578. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 5262
 579. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 5260
 580. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5240
 581. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5232
 582. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5230
 583. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5225
 584. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 5209
 585. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5190
 586. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5135
 587. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5133
 588. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5133
 589. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5125
 590. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 5124
 591. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 5116
 592. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 5114
 593. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5112
 594. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5076
 595. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 5034
 596. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 5002
 597. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4983
 598. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4982
 599. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4977
 600. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4970
 601. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4946
 602. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4932
 603. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4920
 604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4905
 605. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4899
 606. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4894
 607. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4885
 608. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4867
 609. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4866
 610. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4841
 611. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4839
 612. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4838
 613. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4832
 614. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4827
 615. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4823
 616. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4815
 617. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4814
 618. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4814
 619. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4802
 620. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4801
 621. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4796
 622. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4795
 623. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4786
 624. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4766
 625. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 4745
 626. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4738
 627. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4699
 628. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2019
  Wyświetleń: 4669
 629. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4658
 630. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4657
 631. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4616
 632. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4613
 633. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4609
 634. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4600
 635. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 4593
 636. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4593
 637. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018
  Wyświetleń: 4581
 638. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4577
 639. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4576
 640. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4563
 641. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4554
 642. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4544
 643. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4534
 644. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4532
 645. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4514
 646. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 4509
 647. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4500
 648. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4494
 649. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4483
 650. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 4463
 651. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 4444
 652. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4437
 653. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4416
 654. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4399
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4391
 656. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4374
 657. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 4367
 658. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 4357
 659. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 4348
 660. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4345
 661. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4341
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 4284
 663. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4261
 664. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4242
 665. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4232
 666. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 4199
 667. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4133
 668. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4093
 669. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4090
 670. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4085
 671. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4084
 672. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4080
 673. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 4079
 674. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 4066
 675. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4064
 676. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 4061
 677. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4050
 678. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 4026
 679. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 4003
 680. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 4001
 681. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3982
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3978
 683. Spis rolny
  Wyświetleń: 3965
 684. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3963
 685. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2024
  Wyświetleń: 3949
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3941
 687. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3915
 688. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3897
 689. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3893
 690. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3889
 691. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3881
 692. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3877
 693. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3865
 694. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3863
 695. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3843
 696. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3838
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3832
 698. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3828
 699. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3825
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3825
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3822
 702. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3820
 703. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3820
 704. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3786
 705. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3774
 706. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3740
 707. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3731
 708. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3730
 709. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3719
 710. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3708
 711. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3706
 712. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3701
 713. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3699
 714. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3683
 715. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3681
 716. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3670
 717. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3668
 718. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3664
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3656
 720. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3633
 721. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3605
 722. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3605
 723. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3588
 724. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3575
 725. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3569
 726. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3564
 727. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3526
 728. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3525
 729. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3520
 730. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3499
 731. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3499
 732. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3498
 733. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3498
 734. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3489
 735. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 3480
 736. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 3468
 737. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3462
 738. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 3455
 739. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 3453
 740. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3415
 741. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3412
 742. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3397
 743. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3384
 744. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3378
 745. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3373
 746. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 3372
 747. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3345
 748. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3343
 749. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 3342
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3327
 751. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3303
 752. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3299
 753. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 3278
 754. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 3265
 755. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3240
 756. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 3216
 757. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3192
 758. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3174
 759. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3157
 760. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 3150
 761. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 3140
 762. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3137
 763. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3119
 764. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3113
 765. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3071
 766. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 3057
 767. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3053
 768. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3011
 769. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 3006
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3003
 771. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 3003
 772. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2997
 773. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2971
 774. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2963
 775. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2952
 776. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2948
 777. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2944
 778. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2940
 779. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2914
 780. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2913
 781. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2906
 782. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2901
 783. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2898
 784. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2874
 785. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2862
 786. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2861
 787. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2835
 788. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2826
 789. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2812
 790. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2807
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2787
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2786
 793. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2772
 794. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2770
 795. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2750
 796. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2750
 797. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2737
 798. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2737
 799. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2734
 800. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2730
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2724
 802. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2703
 803. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2686
 804. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2679
 805. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2673
 806. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2661
 807. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2652
 808. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 2647
 809. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2638
 810. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2635
 811. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2634
 812. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2620
 813. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2616
 814. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2601
 815. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2598
 816. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2590
 817. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2578
 818. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 2577
 819. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2568
 820. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2567
 821. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2564
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 2562
 823. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2559
 824. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2556
 825. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2549
 826. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 2519
 827. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 2511
 828. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2500
 829. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 2484
 830. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 2468
 831. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2460
 832. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 2455
 833. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2448
 834. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 2447
 835. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2423
 836. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 2408
 837. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2397
 838. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 2387
 839. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 2386
 840. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2384
 841. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2355
 842. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2353
 843. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 2336
 844. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2318
 845. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2312
 846. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 2279
 847. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2266
 848. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2245
 849. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2236
 850. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2208
 851. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2205
 852. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2204
 853. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 2190
 854. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 2169
 855. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2167
 856. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 2164
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2158
 858. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 2157
 859. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2154
 860. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 2145
 861. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 2145
 862. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2127
 863. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2122
 864. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2102
 865. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2098
 866. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 2095
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2095
 868. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 2090
 869. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 2083
 870. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2068
 871. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2065
 872. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2063
 873. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 2055
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 2050
 875. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2048
 876. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 2046
 877. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2045
 878. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 2042
 879. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2042
 880. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 2040
 881. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2034
 882. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 2032
 883. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2030
 884. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2028
 885. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 2024
 886. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2018
 887. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 2005
 888. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2001
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 2000
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1995
 891. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1989
 892. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1987
 893. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1983
 894. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1970
 895. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1962
 896. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1946
 897. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1946
 898. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1938
 899. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1938
 900. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1934
 901. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1931
 902. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1923
 903. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1916
 904. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1904
 905. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1892
 906. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1885
 907. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1882
 908. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1877
 909. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1872
 910. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1867
 911. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1860
 912. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1847
 913. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1837
 914. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1829
 915. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1827
 916. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1818
 917. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1813
 918. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1810
 919. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1809
 920. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1798
 921. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1787
 922. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1783
 923. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1775
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1760
 925. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1738
 926. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 1735
 927. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1730
 928. Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 1723
 929. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 1718
 930. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 1710
 931. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1704
 932. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1699
 933. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1692
 934. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1679
 935. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1664
 936. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1664
 937. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1653
 938. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1652
 939. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1641
 940. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1623
 941. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1620
 942. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1612
 943. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1612
 944. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1606
 945. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 1603
 946. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1591
 947. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1591
 948. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1583
 949. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1575
 950. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1575
 951. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 1571
 952. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1568
 953. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1567
 954. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1550
 955. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1531
 956. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1525
 957. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1520
 958. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1504
 959. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1477
 960. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1463
 961. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1444
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1431
 963. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 1420
 964. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1412
 965. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1409
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1398
 967. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 1384
 968. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1382
 969. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1366
 970. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
  Wyświetleń: 1343
 971. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1337
 972. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1316
 973. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1313
 974. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 1309
 975. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1295
 976. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1285
 977. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 1281
 978. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 1280
 979. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 1277
 980. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1274
 981. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1272
 982. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 1266
 983. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1257
 984. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 1227
 985. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1217
 986. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1211
 987. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1210
 988. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 1208
 989. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1177
 990. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1171
 991. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1169
 992. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 1136
 993. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 1131
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1129
 995. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1128
 996. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1116
 997. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 1112
 998. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 1105
 999. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1100
 1000. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1088
 1001. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 1079
 1002. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 1062
 1003. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1061
 1004. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1061
 1005. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1053
 1006. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1046
 1007. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 1046
 1008. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1041
 1009. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 1034
 1010. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1021
 1011. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 1020
 1012. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 1018
 1013. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1016
 1014. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1001
 1015. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 995
 1016. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 981
 1017. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 971
 1018. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 971
 1019. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 964
 1020. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 946
 1021. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 935
 1022. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 934
 1023. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 929
 1024. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 918
 1025. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 917
 1026. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 915
 1027. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 898
 1028. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 881
 1029. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 875
 1030. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 872
 1031. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 860
 1032. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 858
 1033. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 853
 1034. Uchwały Rady Gminy z roku 2023
  Wyświetleń: 853
 1035. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 850
 1036. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 845
 1037. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 844
 1038. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 840
 1039. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 828
 1040. Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok
  Wyświetleń: 827
 1041. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 827
 1042. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 823
 1043. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 815
 1044. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 800
 1045. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 795
 1046. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 785
 1047. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 782
 1048. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 782
 1049. Wybory do Sejmu i Senatu 2023 oraz Referendum
  Wyświetleń: 778
 1050. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 777
 1051. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 776
 1052. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 775
 1053. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 771
 1054. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 766
 1055. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 758
 1056. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 755
 1057. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 751
 1058. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 742
 1059. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396
  Wyświetleń: 731
 1060. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 731
 1061. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 724
 1062. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 720
 1063. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 709
 1064. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 708
 1065. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 703
 1066. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 702
 1067. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 701
 1068. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 700
 1069. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 699
 1070. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 697
 1071. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 689
 1072. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 683
 1073. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 682
 1074. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 677
 1075. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 670
 1076. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 668
 1077. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 668
 1078. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 663
 1079. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 660
 1080. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 660
 1081. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 659
 1082. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 657
 1083. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 654
 1084. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 654
 1085. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 649
 1086. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 639
 1087. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 631
 1088. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 629
 1089. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 624
 1090. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 623
 1091. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 622
 1092. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 615
 1093. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 611
 1094. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 605
 1095. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 597
 1096. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 589
 1097. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 588
 1098. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 586
 1099. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 584
 1100. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 547
 1101. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,
  Wyświetleń: 546
 1102. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2023
  Wyświetleń: 544
 1103. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 542
 1104. Informacja o wynikach naboru na - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 535
 1105. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 532
 1106. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 531
 1107. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 531
 1108. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 525
 1109. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 518
 1110. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 515
 1111. Zarządzenie Wójta w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 512
 1112. Zarządzenia Wójta z roku 2023
  Wyświetleń: 511
 1113. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 511
 1114. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 510
 1115. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug schronienia
  Wyświetleń: 507
 1116. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 499
 1117. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 498
 1118. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 489
 1119. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 485
 1120. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/5
  Wyświetleń: 484
 1121. Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 481
 1122. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 469
 1123. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 467
 1124. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 466
 1125. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 465
 1126. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 462
 1127. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 462
 1128. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 461
 1129. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 454
 1130. Kwartalna informacja wójta-III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1131. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 445
 1132. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 445
 1133. Zbiorcze informacje o petycjach
  Wyświetleń: 443
 1134. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 439
 1135. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 433
 1136. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 427
 1137. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 425
 1138. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 424
 1139. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 421
 1140. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 419
 1141. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 404
 1142. Debata nad raportem o stanie gminy - 2022 rok
  Wyświetleń: 401
 1143. Obwieszczenie Wójta w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał
  Wyświetleń: 397
 1144. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 390
 1145. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 388
 1146. Oświadczenia majątkowe za rok 2022
  Wyświetleń: 386
 1147. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 383
 1148. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 378
 1149. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2023
  Wyświetleń: 374
 1150. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 363
 1151. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 360
 1152. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 349
 1153. Polityka świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Kamienniku
  Wyświetleń: 348
 1154. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 347
 1155. Zawiadomienie- Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 347
 1156. Protokół przyjęcia opasek
  Wyświetleń: 341
 1157. Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 337
 1158. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 336
 1159. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 332
 1160. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 329
 1161. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 329
 1162. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany prawa własności nieruchomości gminnej położonej w Goworowicach działka ewidencyjna nr 380/2
  Wyświetleń: 327
 1163. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 325
 1164. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 316
 1165. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 313
 1166. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 313
 1167. Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 311
 1168. Zarządzenie Wójta w sprawie w sprawie wycofania nieruchomości lokalowej z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 307
 1169. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2022 rok
  Wyświetleń: 302
 1170. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 299
 1171. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022
  Wyświetleń: 297
 1172. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 06.03.2023r. o wydaniu w dniu 6 marca 2023r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 295
 1173. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie”
  Wyświetleń: 292
 1174. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2024 r.
  Wyświetleń: 287
 1175. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2023”
  Wyświetleń: 287
 1176. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 285
 1177. Kwartalna informacja wójta - I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 284
 1178. Zarządzenie Wójta sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2023/2024
  Wyświetleń: 284
 1179. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 280
 1180. Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
  Wyświetleń: 279
 1181. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 278
 1182. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa
  Wyświetleń: 276
 1183. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 276
 1184. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dnia 24.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 276
 1185. Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione
  Wyświetleń: 274
 1186. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 274
 1187. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 273
 1188. Zarządzenie Wójta w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 272
 1189. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 269
 1190. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2022
  Wyświetleń: 269
 1191. Wybory Ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 266
 1192. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - III edycja
  Wyświetleń: 261
 1193. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 259
 1194. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 257
 1195. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 257
 1196. Uchwały Rady Gminy z roku 2024
  Wyświetleń: 257
 1197. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.07.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 257
 1198. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 04.07.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 257
 1199. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 255
 1200. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”.
  Wyświetleń: 254
 1201. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 246
 1202. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 246
 1203. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 245
 1204. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10.10.2023r. o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 245
 1205. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 243
 1206. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
  Wyświetleń: 243
 1207. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 241
 1208. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 241
 1209. Ogłoszenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 238
 1210. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 30.10.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 237
 1211. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 233
 1212. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działkach nr ewidencyjnych 112/4, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 233
 1213. Ogłoszenie o naborze na umowę o zastępstwo - kasa
  Wyświetleń: 232
 1214. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 231
 1215. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 13.06.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 227
 1216. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania "Punkt do zbierania i przeładunku odpadów"
  Wyświetleń: 225
 1217. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 224
 1218. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa opolskiego w roku 2023
  Wyświetleń: 222
 1219. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-3
  Wyświetleń: 218
 1220. Nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 217
 1221. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”
  Wyświetleń: 214
 1222. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 358-3
  Wyświetleń: 211
 1223. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 207
 1224. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 206
 1225. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 204
 1226. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 203
 1227. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 200
 1228. Petycja do tutejszej gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 199
 1229. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  Wyświetleń: 199
 1230. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 23.10.2023r. o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji oraz o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 199
 1231. Informacja o wynikach przetargu - lokal mieszkalny 1 Maja 54a/3
  Wyświetleń: 198
 1232. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2024 rok
  Wyświetleń: 195
 1233. Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychKW
  Wyświetleń: 193
 1234. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-2
  Wyświetleń: 189
 1235. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 189
 1236. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów
  Wyświetleń: 189
 1237. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji znak: OŚ.6220.1.2023.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”.
  Wyświetleń: 188
 1238. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 186
 1239. Informacja o wynikach przetargu - działka Kamiennik 210/12
  Wyświetleń: 182
 1240. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego własność gminy
  Wyświetleń: 180
 1241. Zwrot podatku akcyzowego - II termin 2023 r.
  Wyświetleń: 180
 1242. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 177
 1243. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 21.08.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o wydaniu w dniu 21.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 176
 1244. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 358-2
  Wyświetleń: 174
 1245. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 174
 1246. Rozkłady jazdy: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15.10.2023 r.
  Wyświetleń: 173
 1247. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 173
 1248. Zarządzenia Wójta z roku 2024
  Wyświetleń: 173
 1249. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 172
 1250. Decyzja Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6236.2.2023.MŁ w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
  Wyświetleń: 171
 1251. Klauzula informacyjna Centralny Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 170
 1252. Pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 169
 1253. Kwartalna informacja wójta - II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 168
 1254. Informacja o wynikach przetargu - działka Kamiennik 210/13
  Wyświetleń: 167
 1255. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 167
 1256. Wyciąg z ustawy o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 165
 1257. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 164
 1258. Akcje deratyzacyjne
  Wyświetleń: 163
 1259. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 163
 1260. Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 162
 1261. Wyniki naboru na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze - kasa
  Wyświetleń: 162
 1262. Program działania instytucji kultury publikowany w związku z powołaniem Pana Andrzeja Torbusa z dniem 31.10.2023 r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteki Publicznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 160
 1263. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2024
  Wyświetleń: 159
 1264. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 26.01.2024r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”
  Wyświetleń: 157
 1265. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego
  Wyświetleń: 156
 1266. Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 156
 1267. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 152
 1268. Zaproszenie do złożenia oferty - kredyt długoterminowy
  Wyświetleń: 151
 1269. Kwartalna informacja wójta - III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 148
 1270. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 148
 1271. Zawiadomienie OŚ.6236.2.2023.MŁ z dnia 09.08.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania - działka nr 112/54 w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 143
 1272. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 142
 1273. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6220.4.2023.MŁ z dnia 21.08.2023r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 142
 1274. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 17.08.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o wydaniu w dniu 17.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo - jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik.
  Wyświetleń: 142
 1275. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 140
 1276. Infotmacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 138
 1277. Regulamin komisji okregowych i obwodowych
  Wyświetleń: 138
 1278. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2023
  Wyświetleń: 135
 1279. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 133
 1280. Zarządzenie Wójta w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Lipnikach
  Wyświetleń: 133
 1281. Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor do spraw zasiłków
  Wyświetleń: 132
 1282. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany położonych w obrębie 0010 Szklary
  Wyświetleń: 129
 1283. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/13
  Wyświetleń: 127
 1284. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 126
 1285. Informacja o losowaniach w komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 122
 1286. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 122
 1287. Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  Wyświetleń: 121
 1288. Zarządzenie Wojta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 118
 1289. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 114
 1290. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 113
 1291. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 112
 1292. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/12
  Wyświetleń: 110
 1293. Zarządzenie Wójta w sprawie wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 108
 1294. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 105
 1295. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 98
 1296. Informacje
  Wyświetleń: 97
 1297. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2024
  Wyświetleń: 96
 1298. Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 94
 1299. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 723/1
  Wyświetleń: 93
 1300. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020
  Wyświetleń: 91
 1301. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
  Wyświetleń: 90
 1302. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 89
 1303. Petycja o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 89
 1304. Informacja o wynikach przetargu - działka Lipniki 723/1
  Wyświetleń: 87
 1305. Petycja - Jawność i Transparentność - wszyscy zmieniamy administrację na lepsze - szkolenia
  Wyświetleń: 80
 1306. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2024
  Wyświetleń: 80
 1307. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.01.2024r. decyzji w postępowaniu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia pn.: “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 80
 1308. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.03.2024r. decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”
  Wyświetleń: 80
 1309. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 79
 1310. Zarządzenie Wójta w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Białowieży
  Wyświetleń: 75
 1311. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow
  Wyświetleń: 74
 1312. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 73
 1313. Obiweszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 71
 1314. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyzurach
  Wyświetleń: 70
 1315. Obwieszczenie Starosty Nyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych w powiecie nyskim, ich numerach i granicach , liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Nysie
  Wyświetleń: 66
 1316. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 65
 1317. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 63
 1318. Rozporzadzenie w sprawie zarządzenia wyborów
  Wyświetleń: 63
 1319. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 62
 1320. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 60
 1321. Obwieszczenie o wylosowanych numerach list
  Wyświetleń: 60
 1322. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.03.2024r. decyzji znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 60
 1323. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Budowa zbiornika melioracyjnego z funkcją ochrony powodziowej
  Wyświetleń: 59
 1324. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 58
 1325. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamienniku
  Wyświetleń: 58
 1326. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania OKW
  Wyświetleń: 56
 1327. Petycja - Inicjatywa - wszyscy kontrolujmy wydatki publiczne - promocja gminy
  Wyświetleń: 54
 1328. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 53
 1329. Obwieszczenie Wojewodzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 53
 1330. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 52
 1331. Postanowienia w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 52
 1332. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku w sprawie ponownego głosowania na wójta
  Wyświetleń: 52
 1333. Kwartalna informacja wójta o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 51
 1334. Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 50
 1335. Kwartalna informacja wójta - IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 1336. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.04.2024r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 47
 1337. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017
  Wyświetleń: 46
 1338. Obwieszczenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 46
 1339. Zapytanie ofertowe - Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Szklarach
  Wyświetleń: 45
 1340. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2023
  Wyświetleń: 43
 1341. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami na zastępstwo
  Wyświetleń: 41
 1342. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 41
 1343. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 40
 1344. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 1345. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów samorządowych – 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 1346. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik za 2023 rok
  Wyświetleń: 39
 1347. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.05.2024r. decyzji znak OŚ.6220.1.2020.MŁ o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 39
 1348. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.05.2024r. decyzji znak OŚ.6220.1.2020.MŁ o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 38
 1349. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 36
 1350. Obiweszczenie Wójta o zakończeniu postepowania administracyjnego - zbiornik melioracyjny w Goworowicach
  Wyświetleń: 36
 1351. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023
  Wyświetleń: 34
 1352. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 33
 1353. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I uzupełniający obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 33
 1354. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2024
  Wyświetleń: 32
 1355. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2023 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 30
 1356. Raport z konsultacji społecznych - Wyznaczenie obszary zdegradowanego
  Wyświetleń: 30
 1357. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 28
 1358. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 28
 1359. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow
  Wyświetleń: 27
 1360. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu - Szklary 310
  Wyświetleń: 25
 1361. Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 24
 1362. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 23
 1363. Petycja - Inicjatywa Jawność i Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja
  Wyświetleń: 19
 1364. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 19
 1365. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 1366. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 18
 1367. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 15
 1368. Zarządzenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionego najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 15
 1369. Zawiadomienie o wniesieniu w dniu 10.06 2024r. odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 22.05.2024 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 14
 1370. Obwieszczenie Wójta o konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kamiennik 2030"
  Wyświetleń: 13
 1371. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12
 1372. Zapytanie ofertowe - Wymiana posadzki w kościele w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 10
 1373. Zawiadomienie o wydaniu w dniu 10.07.2024r. decyzji znak OŚ.6220.1.2024.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/19 oraz 112/21.
  Wyświetleń: 6
 1374. Klauzula informacyjna - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1