Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 44534Luty: 20841Marzec: 20281Kwiecień: 17289Maj: 19902Czerwiec: 29277
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 78636Luty: 74340Marzec: 55178Kwiecień: 51107Maj: 56523Czerwiec: 32042
Lipiec: 43592Sierpień: 50778Wrzesień: 22024Październik: 37289Listopad: 47826Grudzień: 35031
Rok 2022
Styczeń: 155889Luty: 87034Marzec: 85199Kwiecień: 80802Maj: 84482Czerwiec: 87549
Lipiec: 82044Sierpień: 97285Wrzesień: 100816Październik: 113616Listopad: 91430Grudzień: 81788
Rok 2021
Styczeń: 87749Luty: 68914Marzec: 85400Kwiecień: 78587Maj: 92569Czerwiec: 84425
Lipiec: 143879Sierpień: 86498Wrzesień: 78825Październik: 167579Listopad: 81929Grudzień: 83750
Rok 2020
Styczeń: 85471Luty: 87645Marzec: 92642Kwiecień: 105588Maj: 112360Czerwiec: 86805
Lipiec: 101447Sierpień: 92576Wrzesień: 84933Październik: 91282Listopad: 82737Grudzień: 70008
Rok 2019
Styczeń: 96420Luty: 65817Marzec: 82053Kwiecień: 65946Maj: 91952Czerwiec: 100018
Lipiec: 80838Sierpień: 81942Wrzesień: 68546Październik: 70379Listopad: 74374Grudzień: 74709
Rok 2018
Styczeń: 74644Luty: 55794Marzec: 71201Kwiecień: 70803Maj: 74559Czerwiec: 74727
Lipiec: 69450Sierpień: 64734Wrzesień: 60689Październik: 84966Listopad: 87526Grudzień: 104494
Rok 2017
Styczeń: 42844Luty: 23083Marzec: 43648Kwiecień: 51335Maj: 43753Czerwiec: 55566
Lipiec: 53169Sierpień: 40198Wrzesień: 46279Październik: 64854Listopad: 66196Grudzień: 69827
Rok 2016
Styczeń: 29738Luty: 29855Marzec: 30689Kwiecień: 34050Maj: 36833Czerwiec: 26831
Lipiec: 27443Sierpień: 32372Wrzesień: 31324Październik: 43023Listopad: 26567Grudzień: 40678
Rok 2015
Styczeń: 15326Luty: 12040Marzec: 14995Kwiecień: 17973Maj: 23330Czerwiec: 15302
Lipiec: 18349Sierpień: 23737Wrzesień: 24023Październik: 21288Listopad: 25589Grudzień: 27748
Rok 2014
Styczeń: 9390Luty: 11922Marzec: 11128Kwiecień: 15159Maj: 15785Czerwiec: 13278
Lipiec: 14757Sierpień: 16646Wrzesień: 14111Październik: 15578Listopad: 18963Grudzień: 17942
Rok 2013
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 54Sierpień: 1451Wrzesień: 3990Październik: 7938Listopad: 7538Grudzień: 7178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 218144
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 195702
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 176469
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 155769
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 74185
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 68471
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 56818
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 40051
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 35967
 10. Informacje
  Wyświetleń: 34709
 11. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 34041
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2024
  Wyświetleń: 32127
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 30264
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 28005
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 23833
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 21773
 17. Budżet
  Wyświetleń: 21415
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 21379
 19. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 21176
 20. Petycje
  Wyświetleń: 20831
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 20612
 22. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 20514
 23. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 20040
 24. USC
  Wyświetleń: 19690
 25. Wójt
  Wyświetleń: 19359
 26. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 19353
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 19090
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 18952
 29. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 18920
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18511
 31. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 18377
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 18321
 33. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17988
 34. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 17926
 35. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 17636
 36. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 17552
 37. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 17353
 38. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 17094
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16956
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 16777
 41. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16712
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 16645
 43. Rok 2011
  Wyświetleń: 16611
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16607
 45. Statut Gminy
  Wyświetleń: 16519
 46. Rok 2012
  Wyświetleń: 16391
 47. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 16321
 48. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 16239
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 16097
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15964
 51. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15957
 52. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 15727
 53. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 15723
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15332
 55. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 15282
 56. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 15198
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15191
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15121
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15074
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14942
 61. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14895
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14687
 63. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14645
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14583
 65. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 14542
 66. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 14542
 67. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 14463
 68. Referendum 2015
  Wyświetleń: 14442
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14441
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14406
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14335
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14327
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14308
 74. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 14163
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14087
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 13932
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13859
 78. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 13468
 79. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 13007
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12896
 81. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12773
 82. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12684
 83. USC
  Wyświetleń: 12563
 84. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12526
 85. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 12380
 86. Rok 2011
  Wyświetleń: 12227
 87. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 12063
 88. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 12027
 89. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 11999
 90. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 11995
 91. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11806
 92. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 11635
 93. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11621
 94. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11597
 95. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 11596
 96. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11577
 97. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11509
 98. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 11412
 99. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 11377
 100. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 11351
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 11346
 102. Rok 2013
  Wyświetleń: 11346
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11275
 104. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 11152
 105. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 11129
 106. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 11119
 107. Rok 2012
  Wyświetleń: 11072
 108. Rok 2012
  Wyświetleń: 11050
 109. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 11027
 110. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10932
 111. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 10930
 112. Rok 2013
  Wyświetleń: 10894
 113. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10793
 114. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 10791
 115. Umorzenia
  Wyświetleń: 10730
 116. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10648
 117. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 10627
 118. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 10625
 119. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10622
 120. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 10618
 121. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10582
 122. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 10555
 123. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 10477
 124. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 10468
 125. Rok 2011
  Wyświetleń: 10458
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10434
 127. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10316
 128. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 10302
 129. Rok 2012
  Wyświetleń: 10257
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 10234
 131. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 10209
 132. Rok 2011
  Wyświetleń: 10192
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10164
 134. Rok 2013
  Wyświetleń: 10158
 135. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 10142
 136. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 10128
 137. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 10077
 138. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 10024
 139. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9997
 140. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9982
 141. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9890
 142. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9882
 143. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9858
 144. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9685
 145. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9613
 146. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 9612
 147. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9609
 148. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 9603
 149. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 9461
 150. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 9413
 151. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 9365
 152. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 9350
 153. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 9332
 154. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9300
 155. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9296
 156. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 9268
 157. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 9198
 158. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 9193
 159. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9193
 160. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9178
 161. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9167
 162. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 9167
 163. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9156
 164. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 9030
 165. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 9028
 166. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8971
 167. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 8971
 168. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8965
 169. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8909
 170. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8893
 171. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8881
 172. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8875
 173. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8872
 174. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8866
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8848
 176. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8829
 177. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8804
 178. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8792
 179. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8755
 180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8728
 181. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8718
 182. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8709
 183. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8696
 184. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8690
 185. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8690
 186. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8678
 187. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8648
 188. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8636
 189. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8605
 190. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8580
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8574
 192. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8564
 193. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8552
 194. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8446
 195. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 8445
 196. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 8423
 197. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8401
 198. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 8399
 199. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 8392
 200. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8372
 201. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 8369
 202. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8362
 203. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 8349
 204. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 8343
 205. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 8335
 206. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 8304
 207. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 8297
 208. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8291
 209. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8254
 210. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8253
 211. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8210
 212. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 8203
 213. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8198
 214. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 8192
 215. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 8169
 216. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8159
 217. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 8156
 218. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8144
 219. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 8139
 220. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8125
 221. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 8118
 222. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 8116
 223. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 8115
 224. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 8115
 225. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 8108
 226. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 8089
 227. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 8072
 228. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8056
 229. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8056
 230. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8055
 231. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 8052
 232. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 8046
 233. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8043
 234. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8042
 235. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 8039
 236. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 8034
 237. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8025
 238. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8014
 239. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8005
 240. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7977
 241. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7974
 242. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7967
 243. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7940
 244. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7933
 245. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7915
 246. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7902
 247. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7869
 248. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7869
 249. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7804
 250. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7790
 251. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7780
 252. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7775
 253. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7774
 254. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7769
 255. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 7763
 256. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7737
 257. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7734
 258. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7728
 259. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7725
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7713
 261. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 7713
 262. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 7710
 263. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7706
 264. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7706
 265. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7691
 266. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7667
 267. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7660
 268. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7654
 269. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7644
 270. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7617
 271. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7613
 272. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7600
 273. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7587
 274. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7576
 275. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7562
 276. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 7559
 277. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 7543
 278. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7542
 279. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7540
 280. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7527
 281. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7518
 282. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7509
 283. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 7505
 284. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7494
 285. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7488
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7472
 287. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7471
 288. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7468
 289. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 7463
 290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7462
 291. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7451
 292. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7449
 293. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 7446
 294. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 7435
 295. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7402
 296. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7399
 297. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7375
 298. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 7360
 299. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7345
 300. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 7343
 301. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7336
 302. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 7328
 303. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7306
 304. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7304
 305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 7301
 306. Wybory ławników
  Wyświetleń: 7298
 307. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 7285
 308. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 7283
 309. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 7278
 310. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7274
 311. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7269
 312. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7266
 313. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 7266
 314. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 7264
 315. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7260
 316. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7224
 317. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7217
 318. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7215
 319. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 7206
 320. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7191
 321. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 7189
 322. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 7183
 323. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7169
 324. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 7154
 325. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7142
 326. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 7140
 327. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 7139
 328. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 7101
 329. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7100
 330. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 7099
 331. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 7097
 332. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7092
 333. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 7082
 334. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 7070
 335. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7029
 336. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 7021
 337. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 7011
 338. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 7005
 339. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 7005
 340. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7001
 341. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6996
 342. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6989
 343. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6980
 344. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6968
 345. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6964
 346. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6956
 347. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6911
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6894
 349. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6882
 350. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6878
 351. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6871
 352. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6858
 353. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6854
 354. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6853
 355. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6837
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6835
 357. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6828
 358. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6820
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6819
 360. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6814
 361. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6803
 362. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6781
 363. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6781
 364. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6772
 365. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6769
 366. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6764
 367. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 6763
 368. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6753
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6737
 370. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6731
 371. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6718
 372. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6717
 373. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 6713
 374. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6707
 375. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6705
 376. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6696
 377. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6678
 378. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6678
 379. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6662
 380. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6660
 381. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6653
 382. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6632
 383. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 6631
 384. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6627
 385. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6624
 386. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6611
 387. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6610
 388. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6595
 389. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6591
 390. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6589
 391. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6589
 392. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6582
 393. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6581
 394. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6559
 395. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6554
 396. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6542
 397. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6541
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6538
 399. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6515
 400. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 6498
 401. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6497
 402. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 6490
 403. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6490
 404. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6483
 405. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6473
 406. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6472
 407. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6468
 408. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6466
 409. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6464
 410. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6462
 411. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6454
 412. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6454
 413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6440
 414. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6438
 415. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6437
 416. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6436
 417. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6429
 418. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6429
 419. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6420
 420. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6420
 421. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 6418
 422. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 6414
 423. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6407
 424. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 6401
 425. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6393
 426. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6388
 427. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6378
 428. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6375
 429. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 6374
 430. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 6365
 431. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6362
 432. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna 2018
  Wyświetleń: 6352
 433. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6348
 434. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6338
 435. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6320
 436. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6308
 437. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 6302
 438. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6292
 439. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6290
 440. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 6289
 441. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 6288
 442. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6288
 443. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 6280
 444. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6273
 445. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6273
 446. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6264
 447. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 6262
 448. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 6256
 449. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 6240
 450. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6201
 451. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 6200
 452. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 6198
 453. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 6195
 454. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6194
 455. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 6191
 456. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 6183
 457. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 6180
 458. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 6167
 459. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 6160
 460. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6159
 461. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 6145
 462. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 6134
 463. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 6130
 464. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6127
 465. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 6127
 466. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 6120
 467. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 6115
 468. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 6108
 469. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 6081
 470. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6078
 471. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 6077
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6069
 473. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 6068
 474. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6055
 475. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6036
 476. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 6028
 477. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6018
 478. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 6002
 479. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5996
 480. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5996
 481. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5986
 482. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 5981
 483. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5979
 484. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5952
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5951
 486. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5945
 487. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5944
 488. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5942
 489. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5935
 490. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5929
 491. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5928
 492. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5927
 493. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5924
 494. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5919
 495. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5915
 496. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5915
 497. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5909
 498. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5902
 499. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5881
 500. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5874
 501. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5868
 502. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5857
 503. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5824
 504. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5815
 505. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5807
 506. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5802
 507. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5792
 508. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5791
 509. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5790
 510. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5780
 511. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5755
 512. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5753
 513. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5751
 514. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5748
 515. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5736
 516. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5733
 517. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5720
 518. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5718
 519. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5709
 520. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 5704
 521. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 5696
 522. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5695
 523. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 5685
 524. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 5682
 525. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5679
 526. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5667
 527. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5648
 528. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5632
 529. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5624
 530. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5602
 531. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5601
 532. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5575
 533. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5570
 534. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5568
 535. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5562
 536. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5561
 537. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5559
 538. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5540
 539. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5536
 540. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5536
 541. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5503
 542. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5469
 543. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5467
 544. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5461
 545. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5451
 546. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5446
 547. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5439
 548. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5428
 549. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 5426
 550. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 5417
 551. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5413
 552. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5406
 553. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5400
 554. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5400
 555. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5399
 556. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5393
 557. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5383
 558. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 5380
 559. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5377
 560. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5373
 561. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 5366
 562. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 5360
 563. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5353
 564. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5350
 565. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 5348
 566. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5332
 567. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5323
 568. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5323
 569. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5313
 570. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 5302
 571. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 5301
 572. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5297
 573. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5295
 574. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5290
 575. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 5264
 576. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5264
 577. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5260
 578. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 5244
 579. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 5226
 580. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5221
 581. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5217
 582. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 5201
 583. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5201
 584. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5187
 585. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5178
 586. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5130
 587. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5125
 588. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5123
 589. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 5118
 590. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5113
 591. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 5107
 592. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 5103
 593. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5093
 594. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5073
 595. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 5005
 596. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4988
 597. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4972
 598. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4963
 599. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4961
 600. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4952
 601. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4934
 602. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4918
 603. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4914
 604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4892
 605. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4881
 606. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4877
 607. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4870
 608. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4850
 609. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4826
 610. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4824
 611. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4823
 612. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4819
 613. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4816
 614. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4814
 615. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4813
 616. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4804
 617. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4801
 618. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4787
 619. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4784
 620. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4783
 621. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4779
 622. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4774
 623. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4769
 624. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4749
 625. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4721
 626. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 4717
 627. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4685
 628. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2019
  Wyświetleń: 4655
 629. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4649
 630. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4636
 631. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4600
 632. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4599
 633. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4594
 634. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4590
 635. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4575
 636. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 4569
 637. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4564
 638. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018
  Wyświetleń: 4557
 639. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4549
 640. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4543
 641. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4521
 642. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4520
 643. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4520
 644. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4516
 645. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4502
 646. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4487
 647. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 4480
 648. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4478
 649. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4461
 650. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 4446
 651. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 4426
 652. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4420
 653. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4406
 654. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4388
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4378
 656. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4362
 657. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 4351
 658. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 4334
 659. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 4328
 660. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4328
 661. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4326
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 4275
 663. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4237
 664. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4235
 665. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4217
 666. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 4187
 667. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4111
 668. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4084
 669. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 4080
 670. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4078
 671. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 4074
 672. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4054
 673. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 4053
 674. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4050
 675. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 4044
 676. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4042
 677. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4005
 678. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3993
 679. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3992
 680. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 3964
 681. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3959
 682. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3957
 683. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3957
 684. Spis rolny
  Wyświetleń: 3942
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3921
 686. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3891
 687. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3886
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3881
 689. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3869
 690. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2024
  Wyświetleń: 3861
 691. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3857
 692. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3837
 693. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3832
 694. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3826
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3824
 696. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3820
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3815
 698. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3808
 699. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3807
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3807
 701. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3806
 702. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3803
 703. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3798
 704. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3764
 705. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3762
 706. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3723
 707. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3717
 708. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3707
 709. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3704
 710. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3694
 711. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3693
 712. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3689
 713. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3678
 714. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3670
 715. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3669
 716. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3658
 717. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3649
 718. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3638
 719. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3625
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3606
 721. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3593
 722. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3577
 723. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3570
 724. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3557
 725. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3557
 726. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3537
 727. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3512
 728. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3508
 729. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3506
 730. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3489
 731. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3478
 732. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3477
 733. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3473
 734. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3472
 735. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 3469
 736. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 3451
 737. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3439
 738. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 3431
 739. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 3430
 740. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3411
 741. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3401
 742. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3389
 743. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3368
 744. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3367
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3366
 746. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 3343
 747. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3339
 748. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3330
 749. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 3324
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3317
 751. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3297
 752. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3291
 753. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 3273
 754. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 3253
 755. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3233
 756. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 3198
 757. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3161
 758. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3148
 759. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 3138
 760. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 3131
 761. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3126
 762. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3121
 763. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 3100
 764. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3093
 765. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3063
 766. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3043
 767. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 3033
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2998
 769. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2993
 770. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2991
 771. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2991
 772. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2984
 773. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2943
 774. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2939
 775. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2928
 776. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2921
 777. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2920
 778. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2901
 779. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2888
 780. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2875
 781. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2873
 782. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2863
 783. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2852
 784. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2849
 785. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2843
 786. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2841
 787. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2829
 788. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2816
 789. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2802
 790. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2786
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2777
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2759
 793. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2757
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2736
 795. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2733
 796. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2726
 797. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2720
 798. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2719
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2712
 800. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2692
 801. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2688
 802. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2672
 803. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2667
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2662
 805. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2661
 806. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2641
 807. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2626
 808. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 2624
 809. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2621
 810. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2617
 811. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2604
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2602
 813. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2595
 814. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2587
 815. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2581
 816. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2575
 817. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2573
 818. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2562
 819. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 2556
 820. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2553
 821. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2551
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 2548
 823. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2544
 824. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2542
 825. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2534
 826. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 2509
 827. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2475
 828. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 2467
 829. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 2467
 830. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 2448
 831. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2443
 832. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 2442
 833. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 2437
 834. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2428
 835. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2394
 836. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2377
 837. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 2377
 838. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 2377
 839. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2376
 840. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 2371
 841. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2322
 842. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2319
 843. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 2315
 844. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2309
 845. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2291
 846. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 2257
 847. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2254
 848. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2234
 849. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2220
 850. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2200
 851. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2197
 852. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2174
 853. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 2158
 854. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 2153
 855. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 2152
 856. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2150
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2149
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2146
 859. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 2130
 860. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 2130
 861. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2111
 862. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 2107
 863. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2097
 864. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2089
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 2084
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2083
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 2071
 868. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 2061
 869. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2060
 870. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2046
 871. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 2046
 872. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2044
 873. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2041
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 2030
 875. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2028
 876. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2023
 877. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 2022
 878. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2021
 879. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 2021
 880. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2020
 881. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 2016
 882. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 2009
 883. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 2004
 884. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 2002
 885. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2002
 886. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1996
 887. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1993
 888. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1993
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1986
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1985
 891. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1981
 892. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1973
 893. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1955
 894. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1955
 895. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1949
 896. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1935
 897. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1930
 898. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1929
 899. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1920
 900. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1918
 901. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1913
 902. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1909
 903. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1904
 904. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1876
 905. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1873
 906. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1872
 907. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1866
 908. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1861
 909. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1854
 910. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1852
 911. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1843
 912. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1833
 913. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1827
 914. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1822
 915. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1815
 916. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1800
 917. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1798
 918. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1792
 919. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1791
 920. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1780
 921. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1780
 922. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1768
 923. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1756
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1749
 925. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1720
 926. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 1714
 927. Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 1699
 928. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1695
 929. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 1684
 930. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1684
 931. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1674
 932. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1668
 933. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 1662
 934. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1644
 935. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1642
 936. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1641
 937. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1638
 938. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1626
 939. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1610
 940. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1609
 941. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1605
 942. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1597
 943. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1594
 944. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1582
 945. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1579
 946. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 1576
 947. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1571
 948. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1571
 949. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1568
 950. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 1558
 951. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1556
 952. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1535
 953. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1530
 954. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1530
 955. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1518
 956. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1508
 957. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1497
 958. Zamówienia publiczne 2023
  Wyświetleń: 1491
 959. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1470
 960. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1456
 961. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1432
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1420
 963. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 1409
 964. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1402
 965. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1400
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1389
 967. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1354
 968. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1343
 969. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 1340
 970. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1331
 971. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1302
 972. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 1299
 973. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1284
 974. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1269
 975. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1266
 976. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 1262
 977. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1261
 978. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 1258
 979. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1246
 980. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1245
 981. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 1245
 982. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 1239
 983. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
  Wyświetleń: 1226
 984. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 1219
 985. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1211
 986. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1200
 987. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1198
 988. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 1195
 989. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1173
 990. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1161
 991. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1149
 992. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1125
 993. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 1122
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1115
 995. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 1113
 996. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1101
 997. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 1095
 998. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 1094
 999. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 1086
 1000. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1085
 1001. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 1060
 1002. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 1050
 1003. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1047
 1004. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1043
 1005. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 1036
 1006. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1033
 1007. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 1026
 1008. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 1025
 1009. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1015
 1010. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 1009
 1011. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1007
 1012. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 1006
 1013. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 1006
 1014. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 988
 1015. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 974
 1016. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 964
 1017. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 960
 1018. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 955
 1019. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 942
 1020. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 931
 1021. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 928
 1022. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 923
 1023. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 909
 1024. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 908
 1025. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 907
 1026. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 905
 1027. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 887
 1028. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 868
 1029. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 866
 1030. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 849
 1031. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 849
 1032. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 842
 1033. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 841
 1034. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 832
 1035. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 832
 1036. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 832
 1037. Uchwały Rady Gminy z roku 2023
  Wyświetleń: 831
 1038. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 831
 1039. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 817
 1040. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 814
 1041. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 808
 1042. Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok
  Wyświetleń: 799
 1043. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 793
 1044. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 788
 1045. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 787
 1046. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 777
 1047. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 774
 1048. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 771
 1049. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 765
 1050. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 751
 1051. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 748
 1052. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 748
 1053. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 741
 1054. Wybory do Sejmu i Senatu 2023 oraz Referendum
  Wyświetleń: 736
 1055. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 732
 1056. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 729
 1057. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 729
 1058. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 728
 1059. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 718
 1060. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 715
 1061. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396
  Wyświetleń: 711
 1062. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 708
 1063. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 699
 1064. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 698
 1065. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 697
 1066. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 692
 1067. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 691
 1068. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 689
 1069. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 689
 1070. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 684
 1071. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 683
 1072. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 675
 1073. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 671
 1074. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 663
 1075. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 660
 1076. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 654
 1077. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 651
 1078. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 651
 1079. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 651
 1080. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 650
 1081. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 648
 1082. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 644
 1083. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 635
 1084. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 627
 1085. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 622
 1086. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 620
 1087. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 620
 1088. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 617
 1089. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 617
 1090. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 601
 1091. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 599
 1092. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 596
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 588
 1094. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 584
 1095. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 573
 1096. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 569
 1097. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 561
 1098. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 554
 1099. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 536
 1100. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 531
 1101. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,
  Wyświetleń: 530
 1102. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 530
 1103. Informacja o wynikach naboru na - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 520
 1104. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 518
 1105. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 517
 1106. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 515
 1107. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 506
 1108. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 506
 1109. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 505
 1110. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2023
  Wyświetleń: 501
 1111. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug schronienia
  Wyświetleń: 500
 1112. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 500
 1113. Zarządzenie Wójta w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 499
 1114. Zarządzenia Wójta z roku 2023
  Wyświetleń: 484
 1115. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 484
 1116. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 479
 1117. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 478
 1118. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 474
 1119. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/5
  Wyświetleń: 469
 1120. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/2
  Wyświetleń: 457
 1121. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 456
 1122. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 455
 1123. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 454
 1124. Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/4
  Wyświetleń: 452
 1125. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 447
 1126. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 444
 1127. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 441
 1128. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 439
 1129. Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 439
 1130. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 438
 1131. Kwartalna informacja wójta-III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 435
 1132. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 431
 1133. Zbiorcze informacje o petycjach
  Wyświetleń: 424
 1134. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 420
 1135. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 419
 1136. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 406/2
  Wyświetleń: 418
 1137. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 563/2
  Wyświetleń: 408
 1138. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 408
 1139. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 403
 1140. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 394
 1141. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 392
 1142. Obwieszczenie Wójta w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał
  Wyświetleń: 390
 1143. Debata nad raportem o stanie gminy - 2022 rok
  Wyświetleń: 384
 1144. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 383
 1145. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 379
 1146. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 373
 1147. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 366
 1148. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2023
  Wyświetleń: 362
 1149. Oświadczenia majątkowe za rok 2022
  Wyświetleń: 357
 1150. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 350
 1151. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 340
 1152. Protokół przyjęcia opasek
  Wyświetleń: 332
 1153. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 329
 1154. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 328
 1155. Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 327
 1156. Polityka świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Kamienniku
  Wyświetleń: 326
 1157. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 324
 1158. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 314
 1159. Zawiadomienie- Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 314
 1160. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 380/4
  Wyświetleń: 313
 1161. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 309
 1162. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany prawa własności nieruchomości gminnej położonej w Goworowicach działka ewidencyjna nr 380/2
  Wyświetleń: 307
 1163. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 304
 1164. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 299
 1165. Zarządzenie Wójta w sprawie w sprawie wycofania nieruchomości lokalowej z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 298
 1166. Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 297
 1167. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2022 rok
  Wyświetleń: 289
 1168. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 06.03.2023r. o wydaniu w dniu 6 marca 2023r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 287
 1169. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022
  Wyświetleń: 286
 1170. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2023”
  Wyświetleń: 285
 1171. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 280
 1172. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 276
 1173. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 275
 1174. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 272
 1175. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa
  Wyświetleń: 271
 1176. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 270
 1177. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 270
 1178. Kwartalna informacja wójta - I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1179. Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
  Wyświetleń: 268
 1180. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 268
 1181. Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione
  Wyświetleń: 267
 1182. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dnia 24.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 267
 1183. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 265
 1184. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie”
  Wyświetleń: 265
 1185. Wybory Ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 263
 1186. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 260
 1187. Zarządzenie Wójta w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 259
 1188. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 257
 1189. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2022
  Wyświetleń: 254
 1190. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - III edycja
  Wyświetleń: 253
 1191. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 251
 1192. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.07.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 249
 1193. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 04.07.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 245
 1194. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2024 r.
  Wyświetleń: 244
 1195. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 243
 1196. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”.
  Wyświetleń: 243
 1197. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 240
 1198. Zarządzenie Wójta sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2023/2024
  Wyświetleń: 240
 1199. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20.04.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 238
 1200. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 236
 1201. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 235
 1202. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 235
 1203. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 235
 1204. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
  Wyświetleń: 234
 1205. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 229
 1206. Ogłoszenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 224
 1207. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa - II edycja
  Wyświetleń: 221
 1208. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 220
 1209. Ogłoszenie o naborze na umowę o zastępstwo - kasa
  Wyświetleń: 218
 1210. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 218
 1211. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa opolskiego w roku 2023
  Wyświetleń: 213
 1212. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działkach nr ewidencyjnych 112/4, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 211
 1213. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 30.10.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 210
 1214. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”
  Wyświetleń: 209
 1215. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10.10.2023r. o zmianie terminu na załatwienie sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 505/3 obręb Szklary
  Wyświetleń: 208
 1216. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania "Punkt do zbierania i przeładunku odpadów"
  Wyświetleń: 205
 1217. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-3
  Wyświetleń: 202
 1218. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 358-3
  Wyświetleń: 202
 1219. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 13.06.2023r. o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 202
 1220. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  Wyświetleń: 193
 1221. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 23.10.2023r. o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji oraz o zmianie terminu wydania uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 188
 1222. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 186
 1223. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów
  Wyświetleń: 184
 1224. Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychKW
  Wyświetleń: 184
 1225. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 183
 1226. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 183
 1227. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji znak: OŚ.6220.1.2023.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”.
  Wyświetleń: 181
 1228. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 178
 1229. Uchwały Rady Gminy z roku 2024
  Wyświetleń: 176
 1230. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 175
 1231. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-2
  Wyświetleń: 174
 1232. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 172
 1233. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 168
 1234. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2024 rok
  Wyświetleń: 167
 1235. Petycja do tutejszej gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 165
 1236. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 358-2
  Wyświetleń: 165
 1237. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 164
 1238. Rozkłady jazdy: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15.10.2023 r.
  Wyświetleń: 164
 1239. Pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 162
 1240. Decyzja Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6236.2.2023.MŁ w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
  Wyświetleń: 160
 1241. Wyciąg z ustawy o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 160
 1242. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 21.08.2023r. znak: OŚ.6220.4.2023.MŁ o wydaniu w dniu 21.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 160
 1243. Kwartalna informacja wójta - II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 158
 1244. Klauzula informacyjna Centralny Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 157
 1245. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 155
 1246. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 154
 1247. Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 153
 1248. Program działania instytucji kultury publikowany w związku z powołaniem Pana Andrzeja Torbusa z dniem 31.10.2023 r. na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteki Publicznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 153
 1249. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 153
 1250. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 151
 1251. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 149
 1252. Zarządzenia Wójta z roku 2024
  Wyświetleń: 149
 1253. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego
  Wyświetleń: 148
 1254. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego własność gminy
  Wyświetleń: 146
 1255. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 145
 1256. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 144
 1257. Akcje deratyzacyjne
  Wyświetleń: 143
 1258. Zaproszenie do złożenia oferty - kredyt długoterminowy
  Wyświetleń: 143
 1259. Zwrot podatku akcyzowego - II termin 2023 r.
  Wyświetleń: 142
 1260. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 139
 1261. Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 139
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 138
 1263. Kwartalna informacja wójta - III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 135
 1264. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 135
 1265. Wyniki naboru na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze - kasa
  Wyświetleń: 134
 1266. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 17.08.2023r. znak: OŚ.6220.2.2023.MŁ o wydaniu w dniu 17.08.2023 r. decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych akumulatorów litowo - jonowych” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/50, 112/52 obręb Karłowice Wielkie, gmina Kamiennik.
  Wyświetleń: 134
 1267. Infotmacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 52/41
  Wyświetleń: 133
 1268. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2024
  Wyświetleń: 133
 1269. Zawiadomienie OŚ.6236.2.2023.MŁ z dnia 09.08.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania - działka nr 112/54 w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 133
 1270. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu w dniu 26.01.2024r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”
  Wyświetleń: 130
 1271. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6220.4.2023.MŁ z dnia 21.08.2023r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Punkt do zbierania i przeładunku odpadów” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 112/4 obręb Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 130
 1272. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 129
 1273. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 126
 1274. Regulamin komisji okregowych i obwodowych
  Wyświetleń: 125
 1275. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2023
  Wyświetleń: 123
 1276. Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor do spraw zasiłków
  Wyświetleń: 122
 1277. Nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 121
 1278. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany położonych w obrębie 0010 Szklary
  Wyświetleń: 120
 1279. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 115
 1280. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 107
 1281. Zarządzenie Wojta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 106
 1282. Zarządzenie Wójta w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Lipnikach
  Wyświetleń: 106
 1283. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 105
 1284. Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  Wyświetleń: 104
 1285. Informacja o losowaniach w komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 100
 1286. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/13
  Wyświetleń: 94
 1287. Informacja o wynikach przetargu - lokal mieszkalny 1 Maja 54a/3
  Wyświetleń: 93
 1288. Informacje
  Wyświetleń: 87
 1289. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020
  Wyświetleń: 85
 1290. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
  Wyświetleń: 85
 1291. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 84
 1292. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 84
 1293. Informacja o wynikach przetargu - działka Kamiennik 210/13
  Wyświetleń: 83
 1294. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/12
  Wyświetleń: 80
 1295. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 80
 1296. Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 77
 1297. Informacja o wynikach przetargu - działka Kamiennik 210/12
  Wyświetleń: 76
 1298. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 73
 1299. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2024
  Wyświetleń: 73
 1300. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 72
 1301. Petycja o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 72
 1302. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 723/1
  Wyświetleń: 72
 1303. Zarządzenie Wójta w sprawie wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 71
 1304. Zarządzenie Wójta w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Białowieży
  Wyświetleń: 71
 1305. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 70
 1306. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow
  Wyświetleń: 67
 1307. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.01.2024r. decyzji w postępowaniu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia pn.: “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 66
 1308. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.03.2024r. decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "Kamiennik I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szklary, gmina Kamiennik, powiat nyski województwo opolskie”
  Wyświetleń: 62
 1309. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2024
  Wyświetleń: 61
 1310. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyzurach
  Wyświetleń: 59
 1311. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 54
 1312. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Budowa zbiornika melioracyjnego z funkcją ochrony powodziowej
  Wyświetleń: 53
 1313. Rozporzadzenie w sprawie zarządzenia wyborów
  Wyświetleń: 51
 1314. Informacja o wynikach przetargu - działka Lipniki 723/1
  Wyświetleń: 50
 1315. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 50
 1316. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania OKW
  Wyświetleń: 50
 1317. Obwieszczenie o wylosowanych numerach list
  Wyświetleń: 49
 1318. Obwieszczenie Starosty Nyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych w powiecie nyskim, ich numerach i granicach , liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Nysie
  Wyświetleń: 49
 1319. Obwieszczenie Wojewodzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 47
 1320. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 46
 1321. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 44
 1322. Postanowienia w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 43
 1323. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 42
 1324. Obiweszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 41
 1325. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 40
 1326. Petycja - Inicjatywa - wszyscy kontrolujmy wydatki publiczne - promocja gminy
  Wyświetleń: 39
 1327. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.03.2024r. decyzji znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 39
 1328. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017
  Wyświetleń: 38
 1329. Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2023
  Wyświetleń: 37
 1330. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 35
 1331. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 35
 1332. Zapytanie ofertowe - Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Szklarach
  Wyświetleń: 34
 1333. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 34
 1334. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 31
 1335. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 30
 1336. Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 30
 1337. Obwieszczenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 30
 1338. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów samorządowych – 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 1339. Petycja - Jawność i Transparentność - wszyscy zmieniamy administrację na lepsze - szkolenia
  Wyświetleń: 29
 1340. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 28
 1341. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.04.2024r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 28
 1342. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I uzupełniający obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 26
 1343. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik za 2023 rok
  Wyświetleń: 25
 1344. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2024
  Wyświetleń: 25
 1345. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 24
 1346. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.05.2024r. decyzji znak OŚ.6220.1.2020.MŁ o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 24
 1347. Kwartalna informacja wójta - IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 23
 1348. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku w sprawie ponownego głosowania na wójta
  Wyświetleń: 23
 1349. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023
  Wyświetleń: 22
 1350. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 22
 1351. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow
  Wyświetleń: 22
 1352. Kwartalna informacja wójta o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 1353. Obiweszczenie Wójta o zakończeniu postepowania administracyjnego - zbiornik melioracyjny w Goworowicach
  Wyświetleń: 21
 1354. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.05.2024r. decyzji znak OŚ.6220.1.2020.MŁ o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 21
 1355. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 20
 1356. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 20
 1357. Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 19
 1358. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2023 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 14
 1359. Raport z konsultacji społecznych - Wyznaczenie obszary zdegradowanego
  Wyświetleń: 14
 1360. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 1361. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 11
 1362. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 11
 1363. Petycja - Inicjatywa Jawność i Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja
  Wyświetleń: 3