Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik,

2) w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

4) w sprawie zmiany w budżecie,

5) w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik,

6) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik,

7) w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi,

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Aleksander Słonina