Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Jarmark folkloru

Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie -  Izba Pamięci Ziemi Grodkowskiej zapraszają  organizacje/koła gospodyń/sołectwai twórców ludowych  do wzięcia udziału w Festynie Folkloru, który odbędzie się w Grodkowie dnia 2 czerwca 2013 r.(rozpoczęcie godz.14:00)

1.W Jarmarku mogą brać udział

w charakterze wystawców:
-  twórcy ludowi i rękodzielnicy z terenu województwa opolskiego,

   których wyroby mieszczą się w tradycji ludowej regionu z którego

   się wywodzą;

- koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia promujące lokalne

   i regionalne produkty spożywcze;

- warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty zajmujące się

  kultywowaniem tradycji regionalnych i zwyczajów ludowych

w charakterze wykonawców:

-  zespoły śpiewacze bez względu na wiek wykonawców prezentujące

   utwory o  tematyce ludowej;

2.Podczas Jarmarku zostaną przeprowadzone dwa konkursy :

- Konkurs Zespołów Śpiewaczych;

- Konkurs na Najciekawsze stoisko z pokazem rękodzieła i sztuki

  ludowej.

3.Konkursy odbędą się zgodnie z załączonymi regulaminami. 

4.W czasie Jarmarku Koła Gospodyń i Stowarzyszenia mogą prowadzić

   sprzedaż lokalnych i regionalnych produktów spożywczych, po

   uprzednim dopełnieniu wymaganej procedury i zgłoszeniu

   swojego udziału do organizatora Jarmarku Folkloru. Organizator

   zapewni im bezpłatnie stoisko.

5.Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest wypełnienie Karty

   Zgłoszenia, która stanowi załącznik do Regulaminów Konkursów

   i odesłanie jej na adres organizatora Jarmarku do dnia 10 maja

   2013 r.

6.Organizator Jarmarku zapewnia bezpłatnie  twórcom prezentującym

   swoje prace, stoisko w hali namiotowej. Stoiska wystawiennicze

   będą posiadały ten  sam element dekoracyjny zawierający

   nazwę(nazwisko) wystawcy.

8.Dla twórców i członków zespołów śpiewaczych biorących udział

   w konkursach przewiduje się ciepły posiłek i napoje.

9.W czasie Jarmarku zaplanowane są dodatkowe imprezy artystyczne,

   mające na celu uatrakcyjnienie i przyciągnięcie większej rzeszy

   odbiorców, w tym występ Zespołu czantoria” z Ustronia i  na żywo

   konkurs rysunkowy dla dzieci „Malujemy

   na ludowo”.

 

  Regulaminy  Konkursów znajdują się na stronie internetowej LGD „Złota Ziemia” www.zlotaziemia.org