Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych na terenie Gminy Kamiennik w latach 2024-2025 wykonuje:

P.H.U KOMUNALNIK SP. Z O.o.
ul. Św. Jerzego 1a
50-518 Wrocław


tel./fax 77 433 06 82

Przedstawiciel Regionalny:

Oddział w Nysie:
ul. Morcinka 66e
48-303 Nysa,
Tel. 77 433 06 82


PDF    Uchwała Nr IX-73-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (243,26KB)

PDF    Uchwała Nr X-83-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (99,85KB)

PDF    Uchwała Nr X-84-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (2,63MB)

PDF    Uchwała Nr XI-87-19 z dn. 17.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (404,98KB)