Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie na spotkanie


Firma CTC Polska sp. z o.o. wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich pracodawców na spotkanie informacyjne nt.

„WRAŻLIWOŚĆ NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”
realizowane w ramach projektu „Pełnosprawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno -  zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”.
SPOTKANIE  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 LIPCA O GODZ. 10.00
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NYSIE.
Celem spotkania będzie między innymi:
- uwrażliwienie Pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,
- wskazanie korzyści płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
- podpowiedzi jak stworzyć „przyjazną atmosferę pracy”,
- omówienie procesu integracji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,
- omówienie procesu adaptacji osób z niepełnosprawnością w nowym środowisku pracy.
W obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy chcielibyśmy zaproponować pracodawcom pewny i łatwy mechanizm wsparcia finansowego przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w postaci zatrudnienia subsydiowanego.
Pracodawcy, którzy szukają oddanych, sumiennych i pewnych pracowników a jednocześnie poszukują możliwości obniżenia kosztów zatrudnienie, z pewnością powinni pojawić się na tym spotkaniu.
Warto w tym miejscu przypomnieć z jakich przywilejów mogą skorzystać pracodawcy zatrudniając osoby z niepełnosprawnością:
- mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne,
- ulg we wpłatach obowiązkowych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych na szkolenie niepełnosprawnych pracowników, zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów zatrudnienia asystenta niepełnosprawnego pracownika.
W ramach realizowanego projektu pracodawca ma zapewnione wsparcia również ze strony trenera pracy, który wprowadza swoich podopiecznych na rynek pracy.