Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Opolu

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 63/2018/G-21/OZ-ZOA/D
z dnia 23 sierpnia 2018r. dotację na  dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w roku 2018„. Kwota dotacji wyniosła  85% kosztów kwalifikowanych- 6 838,18 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 044,92 zł brutto, z czego:

  • 85% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Opolu-  6 838,18 zł         oraz
  • 15% ze środków budżetu Gminy Kamiennik- 1 206,74 zł.

            W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 11,72 Mg odpadów zawierających azbest.