Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja o stanie Gminy Kamiennik na zakończenie kadencji 2014-2018.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do Programu „Odnowy Wsi”
  w województwie opolskim,
 2. w sprawie w sprawie przekazania uchwały Rady Gminy Kamiennik do Rady Powiatu w Nysie o ujęcie w budżecie Powiatu Nyskiego na rok 2019 zadania
  i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Nyskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Kamiennik
 3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamiennik.
 1. Informacja o pracach Rady Gminy i jej Komisjach.
 2. Podziękowanie za pracę w Radzie Gminy i wręczenie pamiątkowych statuetek.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Aleksander Słonina