Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam informację kwartalną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za III kwartał 2018 roku :

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

po zmianach

A.  DOCHODY

16 559 909,17

13 221 943,24

79,84

     A.1. Dochody bieżące

16 217 552,18

13 166 452,47

81,19

     A.2.Dochody majątkowe

342 356,99

55 490,77

16,21

B.  WYDATKI

17 647 879,17

12 979 698,67

73,55

      B.1. Wydatki bieżące

16 230 440,17

11 934 545,76

73,53

      B.2. Wydatki majątkowe

1 417 439,00

1 045 152,91

73,74

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1 087 970,00

242 244,57

-

 

  1. Udzielone zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Rada Gminy Kamiennik uchwałą nr XXXVI/203/18 z dnia 22 marca 2018 roku zwolniła samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok w wysokości 1 132,56 zł.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

     Kazimierz Cebrat