Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca spalania odpadów

Pismem z dnia 20.11.2018r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu poinformował o występowaniu na terenie kraju znacznej emisji substancji szkodliwych, w tym benzo(a)pirenu.

W związku z nieprawidłowościami w zakresie spalania przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewna w nieprzystosowanych do tego celu kotłach, w celu eliminacji wszelkich nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie informuję, że spalać w piecach można wyłącznie czyste drewno niezanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi.

W piecach i kotłowniach domowych mogą zostać spalone wyłącznie:

  • papier,
  • tektura,
  • drewno bez zanieczyszczeń,
  • kora, gałęzie, korek
  • wióry i trociny,
  • opakowania z drewna.

Jeśli jednak drewno jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej to należy je przekazać firmie odbierającej odpady. Spalanie takiego drewna jest zakazane.

Czym również nie można palić w piecu?

- plastikowymi butelkami, pojemnikami i torbami,

- innymi przedmiotami z tworzyw sztucznych,

- oponami,

- odpadami z gumy i sztucznej skóry,

- drewnem pokrytym lakierem (np. fragmenty niektórych mebli),

- opakowaniami po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,

- papierem bielonym chlorem z nadrukiem farb kolorowych.

DOBRZE WIEDZIEĆ!!!

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA !

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Policji (tel. 997).

Pamiętajmy, że policjanci mają prawo skontrolować nasz dom i palenisko. Funkcjonariusze mogą żądać od nas wyjaśnień i dokumentów. Lepiej uważać czym palimy, bo często zdarza się, że służby są informowane przez zaniepokojonych sąsiadów.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                        /-/ Kazimierz Cebrat