Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

  1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  2. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki,
  3. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  4. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Henryk Kliś


PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (11,03MB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie Uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf (18,95MB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki.pdf (1,67MB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (2,10MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com