Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji
  i Działalności Gospodarczej,
 2. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów
  i Siodłary
 3. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz,
 4. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice,
 5. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice,
 6. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik,
 7. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe,
 8. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie,
 9. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok,
 10. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki,
 11. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów,
 12. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary,
 13. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice,
 14. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce,
 15. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
 16. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku,
 17. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Kamiennik,
 18. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok,
 19. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

PDFProjekty Uchwał Rady Gminy - sesja Rady Gminy 5 marca 2019 r.pdf (22,65MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com