Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wyniki konkursu ofert

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r.

 

Zadanie Nr 1 - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji

Do konkursu przystąpił jeden oferent:

1. Caritas Diecezji Opolskiej

Przyjęto ofertę Caritas Diecezji Opolskiej

Miejscem wykonywania zadania będzie Gmina Kamiennik.

Zdecydowano o wsparciu zadania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 

   Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                                                Anna Czaja