Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

Zasady organizowania staży w 2019 r.

  • maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy
  • minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

UWAGA! Od dnia 6 marca 2019 r. na staż kierowane będą wyłącznie osoby spełniające warunki:

  • Osoby w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach (wszyscy bezrobotni, oprócz osób z wykształceniem wyższym i policealnym).


Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami)
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Szczegóły na:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2015.html