Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz,
 3. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 5. w sprawie zmiany budżetu gminy
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

PDFProjekty Uchwał Rady Gminy - sesja 30 kwietnia 2019 r..pdf (33,73MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                              

 

/-/    Henryk Kliś