Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Debata nad Raportem o Stanie Gminy

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że na sesji Rady Gminy Kamiennik 11 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Kamiennik za 2018 rok, który przedłożony został Radzie Gminy przez Wójta Gminy 30 maja br.


Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy (maksymalnie 15 osób). Osoby, które chcą uczestniczyć w debacie prosimy o złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia, popartego  podpisami co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kamienniku przy ul. 1-go Maja 69 w Biurze Rady pok. 2  do 10 czerwca  w godzinach pracy urzędu.


Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej