Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez suszę

W związku z opublikowanym komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce w siódmym okresie raportowania za okres: 01.06 - 31.07.2019 r., (komunikat nr 8 można znaleźć pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/)
Zgodnie z powyższym komunikatem w Gminie Kamiennik suszę ogłoszono

  •  dla gleby kategorii I tj. bardzo podatnej na suszę dla zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych, tytoniu, warzyw gruntowych i roślin strączkowych.
  • dla gleby kategorii II tj. podatnej na suszę dla kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych i roślin strączkowych

Mapę kategorii glebowych można znaleźć pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/, gdzie można zweryfikować, czy grunty zostały objęte suszą rolniczą.
Rolnicy, którzy ponieśli ewentualne szkody w uprawach mogą je zgłaszać do Urzędu Gminy Kamiennik do dnia 12.08 2019 r. na wnioskach wg załączonego poniżej wzoru.


Wraz z wnioskiem należy złożyć podpisaną przez Wnioskodawcę zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru.


Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik pok. nr 10 (I piętro).


Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 2 (parter) tel. 77 4312 135 wew. 11


DOCXWniosek.docx (21,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Oświadczenie o plonach.docx (18,10KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zwierząt.docx (17,69KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.docx (15,89KB)