Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym Projekcieorganizowanym na terenie województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozpostających bez zatrudnienia i osób pracujących pt.: "Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej".

Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:
• wiek powyżej 30 roku życia,
• status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub pracującej w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, które obejmie:
• spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
• grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego,
• szkolenie zawodowe np. operator maszyn budowlanych, wózków widłowych, spawacz, murarz, kucharz, księgowy/księgowa, pracownik biurowy i inne
• staże 3 lub 6-miesięczne.

Rekrutacja do Projektu trwa!

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród potencjalnie zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym na stronie: www.szkoleniaopole.pl