Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości - Kłodobok

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości

położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1,

 który odbył się w dniu 28 października 2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. II przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości: lokalu handlowego o powierzchni 28,00 m2, w tym części handlowej o powierzchni 15,05 m2 oraz magazynu o powierzchni 12,95 m2, zlokalizowanego na działce nr 156/1 k.m.3, położonego w Kłodoboku o nr 10A, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie. Działka sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe, jej powierzchnia zabudowy wynosi 77,00 m2 i położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów zabudowanych i od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej ma dostęp do drogi powiatowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok (uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXX/174/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 14 z dnia 04.03.2005r.: UH,UG,KS1-4 – teren istniejących obiektów w zakresie handlu.

Sposób zagospodarowania zgodny z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

                        Cena  wywoławcza czynszu najmu miesięcznie- 130,00 zł (netto)

                        Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

najwyższa  cena  najmu osiągnięta  w  przetargu – 650,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 3

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  0

najemca  nieruchomości  przetarg  zakończył się wynikiem pozytywnym

Najemcą nieruchomości została Pani Mariola Ksiądzyna.  

 

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.10.2019 r. do 04.11.2019 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat