Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2019, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 105/2019/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 14 października 2019r. dotację na  dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik- w roku 2019". Kwota dotacji wyniosła - 11 421,68 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 130,56 zł brutto, z czego:

  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-  6 065,28 zł;    
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie- 5 356,40 zł;
  • ze środków budżetu Gminy Kamiennik- 708,88 zł.

            W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 15,304 Mg odpadów zawierających azbest.