Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Kamiennik informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Kamiennik odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

 

  •  Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.


W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Kamiennik (Sekretariat), ul. 1 Maja  69, 48-388 Kamiennik w terminie do 6 grudnia 2019 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik – pok. nr 10 lub pod tel. 77/ 43 12 135 w.20.


Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Kamiennik.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.


DOCXDeklaracja do pobrania.docx (14,46KB)