Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
    w okresie międzysesyjnym.
  4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
  5. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2020,

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2020-2021,

3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik,

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,

6) w sprawie zmiany uchwały,

7) w sprawie zmiany uchwały,

8) w sprawie zmiany uchwały,

9) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

10) w sprawie zmiany budżetu gminy.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś


PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 03.12.2019 r..pdf (45,15MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: