Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (65,25KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucjomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (197,83KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf (112,56KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: