Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.11.2020 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

14  186,10

1 182,18

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 687,42

473,95

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

24 374,65

2 031,22

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w oddziale przedszkolnym

19 635,13

1 636,26

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

17 610,15

1 467,51

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

191

179

12

Oddziały przedszkolne

35

35

0

Przedszkole

27

27

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.07.2020 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

14 733,78

1 227,78

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 687,42

473,95

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

24 374,65

2 031,22

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w oddziale przedszkolnym

19 635,13

1 636,26

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

18 628,48

1 552,37

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

195

183

12

Oddziały przedszkolne

38

37

1

Przedszkole

23

23

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2020 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

14 733,49

1 227,79

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 261,90

438,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

22 550,99

1 8079,25

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w oddziale przedszkolnym

18 166,07

1 513,84

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

18 629,78

1 552,48

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

195

183

12

Oddziały przedszkolne

38

37

1

Przedszkole

23

23

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,000