Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 10.01.2020 r. na wykonanie zadania: „Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.”.

 

Została wybrana oferta firmy:

Biuro Nieruchomości „Posesja”

Mirosław Hryćków

ul. Komisji Edukacji Narodowej 54/1U

48-303 Nysa

NIP 7531006134

z ceną najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofertowej, oferta ww. Wykonawcy spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego. Wartość oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat