Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Urząd Gminy zamknięty dla petentów!

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem Urząd Gminy w Kamienniku oraz wszystkie podległe Jednostki pozostają zamknięte dla obsługi petentów w Urzędzie od dnia dzisiejszego aż do odwołania.


Mieszkańcy gminy i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy w urzędzie telefonicznie, drogą mailową lub przez platformę ePUAP.

 

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat


SPIS TELEFONÓW

Urząd Gminy w Kamienniku – centrala telefoniczna

774312135, 774312144

Sekretariat, FAX – 774312 196

Wójt - 774312168

www.kamiennik.pl

Lp

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr wewnętrzny

e-mail

1

Kazimierz Cebrat

Wójt Gminy

19

2

Bogusława

Zapotoczna-Pająk

Sekretarz Gminy

z-ca Kierownika USC

18

3

Krystyna Żukowska

Skarbnik Gminy

25

 

4

Anna Czaja

Stanowisko ds. obsługi rady i rolnictwa

11

5

Ewa Podchorodecka

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

12

6

Jarosław Kogus

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju gospodarczego

13

7

Violetta Przedwojewska

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

20

8

Monika Łukomska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

23

9

Urszula Ochocińska

Stanowisko ds. podatków

14

10

Barbara Kaczorowska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

14

11

Natalia Myjak

Młodszy księgowy

15

12

Ewa Wisła-Nawerska

Stanowisko ds. pracowniczych

21

13

Jolanta Sączek

Stanowisko ds. oświaty

21

14

Alicja Myśliwiec

Stanowisko ds. obronnych i ppoż

17

15

Alina Kadłubska

Stanowisko Spraw Obywatelskich (USC)

20

16

Katarzyna Popów

księgowa

24

17

Marcin Minkowicz

informatyk

29