Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu gminy,

2) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
i pożyczki,

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej (dotyczy świetlicy w Chocieborzu),

4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dotyczy wodociągu w Kłodoboku),

5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dotyczy drogi w Lipnikach),

6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dotyczy finansowania deficytu).

  1. Zamknięcie obrad XIV sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś

 


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl