Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.


1) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik",
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
3) w sprawie zmiany budżetu gminy,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika.


4.    Zamknięcie obrad XV sesji.

 

Przewodniczący Rady
/-/    Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie przyjecia do realizacji projektu pod nazwą Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik.pdf (19,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika.pdf (40,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (333,41KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (403,81KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl