Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 8 września 2020 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik),
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kłodobok),
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Goworowice),
11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Goworowice),
12) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2020/2021,
13) w sprawie zmiany budżetu gminy,
14) w sprawie zmiany uchwały.

  1. Zamknięcie obrad XVI sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/    Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 1.pdf (19,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 2.pdf (19,53KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 3.pdf (19,89KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 4.pdf (21,16KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 5.pdf (19,31KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 6.pdf (19,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 7.pdf (19,60KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamiennik) 8.pdf (21,15KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kłodobok).pdf (21,44KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Goworowice).pdf (21,07KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Goworowice) 2.pdf (24,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2020-2021.pdf (14,92KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (185,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf (16,29KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl