Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

Folia odpadowa

606-967-774

2.

INTEREKO Sp.

z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

Zużyte opony, folia odpadowa  

077 47-47 -219

3.

Remondis Opole

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9 , 45-573 Opole

 

Folia odpadowa, sznurek

077 42-76-127

Albo

Dane adresowe punktu:

adres:

ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław

tel.

71 / 349 90 71

e-mail:

bok@chemekosystem.pl

adres:

ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław

tel.

71 / 356 66 66

e-mail:

centrala@centrozlom.com.pl

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Gmina Kamiennik zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.